ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην..ούρα βρίσκονται πολίτες που υπέβαλαν περίπου 137,519 αιτήσεις για τις 22 προκηρύξεις μονίμου προσωπικού του ΑΣΕΠ που τρέχουν εδώ και μήνες χωρίς να έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα και, σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, μέσα στον ερχόμενο μήνα θα έρθει η μεγάλη ώρα για περίπου τους μισούς από αυτούς.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού έχει εστιάσει σε μία από αυτές τις προκηρύξεις. Πρόκειται για την προκήρυξη 3Κ του 2018 που αφορά 8.166 θέσεις στην Καθαριότητα και την Υδρευση-Αποχέτευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η προκήρυξη – μαμούθ, όπως χαρακτηρίζεται, συγκέντρωσε 128.851 αιτήσεις ενδιαφερομένων. Ο όγκος ενδιαφέροντος έβαλε σε μεγάλη δοκιμασία τις αντοχές του ελεγκτικού μηχανισμού του ΑΣΕΠ καθώς διαπιστώθηκε τεράστιος αριθμός λαθών και αστοχιών στα δικαιολογητικά των υποψηφίων όταν ήρθε η ώρα να τεθούν σε αντιπαραβολή με τα όσα οι ίδιοι είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι για την συγκεκριμένη προκήρυξη εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα τον περασμένο Μάρτιο και έκτοτε εκκρεμεί η έκδοση των οριστικών βάσει των οποίων θα γίνουν και οι μόνιμοι διορισμοί. Στον πρώτο έλεγχο των φακέλων με τα δικαιολογητικά, διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 70% όσων είχαν κριθεί προσωρινά επιτυχόντες είχαν δηλώσει λάθος στοιχεία που τους έβγαζαν από τους οριστικούς πίνακες. Τέτοια λάθη μπορεί να αφορούσαν τον αριθμό των παιδιών, το είδος του πτυχίου, την εμπειρία-προϋπηρεσία. Διαπιστώθηκαν και άλλα πιο σύνθετα λάθη. Για παράδειγμα, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι ή χειριστές μηχανημάτων έργων έπρεπε να δηλώσουν πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχουν αλλά κατέθεσαν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που είχε αλλάξει με πρόσφατους νόμους. Στις νέες αυτές άδειες, όμως, εμφανιζόταν ως χρόνος έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος η ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας, π.χ. το 2010 ενώ ο συγκεκριμένος μπορεί να εργαζόταν από το 2000 ή και νωρίτερα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι έπρεπε να γίνει νέος κύκλος ελέγχων στους επιλαχόντες για να βρεθούν υποψήφιοι που θα καλύψουν τις θέσεις όσων κόπηκαν από τα λάθη του πρώτου γύρου. Ομως και στον δεύτερο γύρο διαπιστώθηκαν αντίστοιχα λάθη. Χρειάστηκε να γίνουν και άλλοι κύκλοι ελέγχων και σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε έναν μήνα.

Τέλος, άλλη μία προκήρυξη που έχει τεθεί σε προτεραιότητα για ην έκδοση αποτελεσμάτων ειναι η 6Κ/2018 για την πλήρωση 588 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις φυλακές. Για την προκήρυξη αυτή είχαν υποβάλει αιτήσεις συνολικά 8.668 άτομα εκ των οποίων οι περισσότεροι (7.083) για τις 557 θέσεις ΔΕ.