Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Αιτήσεις τώρα -Τα προσόντα για 817 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία

Σήμερα άνοιξε η…αυλαία για τις 817 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία της χώρας στο πλαίσιο της προκήρυξης 2Κ/2024 του ΑΣΕΠ. Οι πρώτες έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλονται και το ενδιαφέρον των υποψηφίων είναι μεγάλο. Οι θέσεις θα καλυφθούν από  φορείς του Υπουργείου Υγείας, ενώ η προσθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Τα απαραίτητα προσόντα πρόσληψης είναι τα εξής:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουρισμού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουρισμού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ή Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ή Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – εισαγωγική κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – εισαγωγική κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

 

1. Στη σελίδα 165 αντικαθίσταται στις στήλες «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» και «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ» αριθμός των θέσεων στον κωδικό θέσης 345, από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

 

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

2. Στη σελίδα 167 προστίθεται ο κωδ. θέσης 465 μετά τον κωδικό θέσης 366, ως εξής:

 ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

3. Στις σελίδες 163 (κωδ. θέσης 334), 165 (κωδ. θέσης 346) και 173 (κωδ. θέσεων 411 και 412), αντικαθίστανται ο αριθμός των θέσεων στις στήλες «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» και «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ», από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία
ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία
ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

4. Στη σελίδα 181 από το εσφαλμένο ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

αντικαθίσταται στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

Β. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, Α.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, Α.1.2. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):

1. Στη σελίδα 182 προστίθεται ο κωδ. θέσης 905 μετά τον κωδικό θέσης 501, ως εξής:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

2. Στη σελίδα 204, στον κωδικό θέσης 502, αντικαθίσταται στις στήλες «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» και «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ» ο αριθμός των θέσεων, από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

3. Στη σελίδα 222, στον κωδικό θέσης 794, αντικαθίσταται στις στήλες «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» και «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ» ο αριθμός των θέσεων, από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

4. Στη σελίδα 223 προστίθεται ο κωδ. θέσης 906 μετά τον κωδικό θέσης 793, ως εξής:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

5. Στις σελίδες 192 (κωδ. θέσης 581), 196 (κωδ. θέσης 610), 207 (κωδ. θέσης 678) και 209 (κωδ. θέσης 696) αντικαθίστανται, σύμφωνα με το proson, ο αριθμός των θέσεων στις στήλες «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» και «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ», από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία
ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία
ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

6. Στη σελίδα 236 από το εσφαλμένο ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

αντικαθίσταται στο ορθό:

 

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

Διαβάστε ακόμη:

Ευρωεκλογές 2024 – Αποτελέσματα ΥΠΕΣ: ΝΔ 27,5%, ΣΥΡΙΖΑ 14,58%, ΠΑΣΟΚ 13,75%

Ευρωεκλογές 2024 - Η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας...

«Στα αθλητικά πάμε..καλά»

Άρθρο των φοροτεχνικών Παναγιώτη Παντελή και Ηλία Χατζηγεωργίου Στα...

Τα “brainstorimg” Δούκα, οι τηλε-μεταγγραφές της Αττικής και ο γάμος της σεζόν

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

ΑΣΕΠ: Έρχεται νέα προκήρυξη για μόνιμους στη ΔΑΠΕΕΠ – Οι ειδικότητες

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 31 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου...

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε ένα χρόνο η Ελλάδα θα είναι από τις πιο προηγμένες χώρες στην ψηφιακή υγεία σε όλη την Ευρώπη

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στο περιθώριο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα «Το μέλλον της...

Προειδοποίηση ΕΟΦ: Επικίνδυνα σκευάσματα για ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή να κάνουν χρήση των προϊόντων EPIMEDYUM EXTRAKTLI MACUN PLUS και BLACK RHINO EPIMEDYUMLU BITKISEL...

Θαλάσσια ανεμώνη τσίμπησε 4χρονη και της προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα

Η μικρή 4χρονη απολάμβανε το μπάνιο της στην θάλασσα  στην παραλία του Αγίου Γεωργίου Πελασγίας στη Φθιώτιδα, μέχρι που βρέθηκε δίπλα σε μια θαλάσσια ανεμώνη, η οποία...