Αρχική Εποχικοί Σπεύσατε! 30 θέσεις εργασίας στο δήμο Λαγκαδά

Σπεύσατε! 30 θέσεις εργασίας στο δήμο Λαγκαδά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη πρόσληψη 21 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ου θα υλοποιήσουν τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2016-2017 έως 31/7/2017 θα προχωρήσει ο Δήμος Λαγκαδά.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά σήμερα (13 Απριλίου) και ολοκληρώνεται στις 24 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αθλητισμού της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά (κτήριο ΚΑΠΗ Λαγκαδά, Χρ. Σμύρνης 29, 3ος όροφος ). Πληροφορίες:2394020841.

Οι ενδιαφερόμενοι ΠΦΑ πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Βεβαίωση Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.
 5. Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών
 6. Φωτοτυπία της κύριας ειδικότητα
 7. Φωτοτυπία μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα ΠΑγΟ
 11. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
 12. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα του υποδειχθεί και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).