Αρχική Εποχικοί Ανακοίνωση για 6 προσλήψεις από τον Δήμο Μεταμόρφωσης- Δείτε τις θέσεις

Ανακοίνωση για 6 προσλήψεις από τον Δήμο Μεταμόρφωσης- Δείτε τις θέσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση του Ν. Αττικής.

Αναλυτικά οι θέσεις:

1 ΔΕ Διοικητικού
4 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου
1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας