Αρχική Εργασιακά Σε διαδικασία επιλογής μόνιμων προϊσταμένων οι ΟΤΑ β΄ βαθμού

Σε διαδικασία επιλογής μόνιμων προϊσταμένων οι ΟΤΑ β΄ βαθμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη διαδικασία επιλογής μόνιμων προϊσταμένων μπαίνουν οι ΟΤΑ β’ βαθμού, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα λύσει ένα μείζον θέμα, καθώς θα προσληφθούν μόνιμοι γενικοί διευθυντές και όχι αναπληρωτές.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των ΟΤΑ β΄ βαθμού και των δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο ανά προκήρυξη.  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου: Εγκυκλιος.