Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 63 προσλήψεις

Εξακολουθούν να είναι «ενεργές» για λίγες ακόμα ημέρες, οι αιτήσεις στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), αναφορικά με την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), και ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου του 2023 έως τις 31 Αυγούστου του 2024.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Κυριακή 27 Αυγούστου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας ανά κατηγορία μαθήματος

Ο αριθμός θέσεων, οι ώρες απασχόλησης, οι ελάχιστες απαιτούμενες προσελεύσεις εβδομαδιαίως (ΕΑΠ), και τα διδακτικά εξάμηνα για κάθε μάθημα αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Α.Π
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ανώτερα Μαθηματικά Χειμ.& Εαρ. 590
Γενικά Μαθηματικά Χειμερινό 33
Διακριτά Μαθηματικά Χειμερινό 73
Ανώτερα Μαθηματικά (Στατιστική – Γραμμική Άλγεβρα) Χειμερινό 63
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 759 5 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ
Τεχνολογία Υλικών Χειμ.& Εαρ. 159
Αντοχή Υλικών Χειμ.& Εαρ. 223
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 382 3 1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
Μηχανολογικό Σχέδιο Χειμερινό 149
Μηχανουργική Τεχνολογία Εαρινό 58
Μηχανική Ρευστών Χειμερινό 53
Στοιχεία Μηχανών Εαρινό 68
Ανυψωτικές Μηχανές Εαρινό 58
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων Χειμ.& Εαρ. 116
Υπερπληρωτές Χειμερινό 68
Μηχανολογικές Εφαρμογές Επίγειων Μεταφορικών Μέσων Εαρινό 68
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 638 3 1-2
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Γενική Φυσική Χειμερινό 63
Θερμοδυναμική Χειμ.& Εαρ. 169
Μετάδοση Θερμότητας Εαρινό 58
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 290 2 1-2
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
Ηλεκτροτεχνία Χειμ.& Εαρ. 237
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 237 2 1
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Αυτοματισμοί Ηλεκτρικών Συστημάτων Χειμερινό 73
Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χειμ.& Εαρ. 151
Ηλεκτρικές Μηχανές Χειμ.& Εαρ. 247
Ανανεώσιμες Πηγές & Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας Εαρινό 68
Παραγωγή – Μεταφορά – Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας Χειμερινό 58
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Χειμερινό 68
Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Εαρινό 63
Ηλεκτρονικά Ισχύος Εαρινό 48
Εφαρμογές του Ηλεκτρισμού (Εργασία) Εαρινό 73
Προστασία Συστημάτων & Εγκαταστάσεων Εαρινό 73
Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων Εαρινό 68
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Εαρινό 53
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1.043 6 2-3

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Α.Π
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Θεωρία Ηλεκτρονικών Στοιχείων Εαρινό 121
Αναλογικά Ηλεκτρονικά Χειμ.& Εαρ. 408
Στοιχεία Θεωρίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνίας Χειμερινό 63
Αρχές Αναλογικών & Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Χειμερινό 146
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 738 4 1-2
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Τεχνική Μηχανική Χειμερινό 73
Δομικά Υλικά Εαρινό 63
Οικοδομική Χειμ.& Εαρ. 141
Στατική Χειμ.& Εαρ. 126
Οδοστρώματα Οδών & Αεροδρομίων Εαρινό 63
Θεμελιώσεις Χειμερινό 53
Οδοποιία Χειμερινό 68
Διοίκηση & Διαχείριση Κατασκευών Εαρινό 53
Επισκευές Κτηρίων Εαρινό 53
Προγραμματισμός – Κοστολόγηση & Νομοθεσία Έργων Εαρινό 68
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 761 4 2
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Μετεωρολογία Χειμ.& Εαρ. 88
Κλιματολογία Εαρινό 63
Διαχείριση – Τεχνολογία Περιβάλλοντος Εαρινό 53
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 204 1 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Αλγοριθμική Χειμερινό 73
Δομημένος Προγραμματισμός Εαρινό 53
Δομές Δεδομένων C Εαρινό 93
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Χειμερινό 106
Αντικειμενοστραφής – Ανάπτυξη Εφαρμογών (C#) Χειμερινό 83
Βάσεις Δεδομένων Χειμ.& Εαρ. 189
Λειτουργικά Συστήματα Χειμ.& Εαρ. 116
Δίκτυα Χειμ.& Εαρ. 116
Γλώσσα Προγραμματισμού (JAVA) Εαρινό 83
Συστήματα Πληροφορικής Εαρινό 53
Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής Εαρινό 53
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής Εαρινό 63
Γλώσσα Προγραμματισμού Διαδικτύου (PHP) Εαρινό 83
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1.164 6 2
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Α.Π
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΩΝ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Στοιχεία Δικαίου Εαρινό 602
Ποινικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) Χειμερινό 63
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Χειμερινό 53
Ποινικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος) Εαρινό 73
Εργατικό Ατομικό Δίκαιο Εαρινό 63
Νομοθεσία – Νομολογία Προμηθειών Εαρινό 96
Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χειμερινό 58
Τεχνολογία & Δίκαιο Εαρινό 53
Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Εαρινό 93
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1.154 5 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Οικονομικά Μαθηματικά Χειμερινό 53
Αρχές Οικονομικής Επιστήμης Χειμερινό 53
Γενικές Αρχές Λογιστικής Χειμ.& Εαρ. 96
Χρηματοοικονομική Λογιστική Χειμ.& Εαρ. 111
Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος Εαρινό 43
Δημόσια Οικονομική – Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Χειμερινό 83
Λογιστική Εταιριών – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Χειμερινό 63
Προϋπολογισμός Δημόσιας Διοίκησης Χειμερινό 43
Ιδιωτική Οικονομική Χειμερινό 48
Ποσοτική – Οικονομική Ανάλυση Χειμερινό 73
Δημόσιο Λογιστικό – Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ) Εαρινό 63
Σύγχρονη Οικονομική Εαρινό 48
Ανάλυση Κόστους Εαρινό 48
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 825 5 2
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ
Αγγλικά Χειμ.& Εαρ. 917
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 917 5 1-2
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Τουρκικά Χειμ.& Εαρ. 159
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 159 1 1
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Αυτοάμυνα Εαρινό 63
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 63 1 1
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Φυσική Αγωγή Χειμ.& Εαρ. 2 500
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2.500 10 4

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις προκυρηχθείσες θέσεις καλούνται να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (t[email protected]) της Σχολής ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα – ημερομηνία αποστολής) στη: ΣΜΥΑ, Αεροδρόμιο Δεκελείας, Λεωφόρος Τατοΐου Τ.Κ.13671.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής να γνωστοποιείται στην Σχολή ο κωδικός αποστολής (tracking number).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ.

Διαβάστε ακόμη:

ΒΙΝΤΕΟ – Οι αγρότες μπήκαν στην καρδιά της Αθήνας

Στην καρδιά της πόλης έφτασαν πριν λίγη ώρα οι...

Το 45,5% των πολιτών ζουν με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια

Το γεγονός ότι η χώρα μας διανύει μια βαθιά στεγαστική...

ΒΙΝΤΕΟ Αίσχος! Αναρχικοί φώναζαν στα ΜΑΤ: «Που είναι ο Γιώργος;»

Σε μια αδιανότη ενέργεια προέβησαν οι αναρχικοί που συμμετείχαν...

Έρχονται 73 προσλήψεις στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων – Δείτε την προθεσμία

Με 73 προσλήψεις θα καλύψει τις άμεσες εποχικές ανάγκες...

Ενημερωτικό Δελτίο

Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου Ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου, ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για...

ΑΣΕΠ: Βγήκε ο διαγωνισμός για την Δημοτική Αστυνομία – Αναλυτικά η κατανομή

ΑΣΕΠ: Βγήκε ο διαγωνισμός για την Δημοτική Αστυνομία - Αναλυτικά η κατανομή Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά κλάδο και δήμο σε όλη την Ελλάδα Απεστάλη...

ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη 32 θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου 

ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη 32 θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου, η υποβολή των αιτήσεων για την κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας θα ξεκινήσει στις 26/2/2024 και θα...

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, ανακοινώνει πως θα προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την...