Αρχική ΑΣΕΠ Προκήρυξη 42 θέσεων διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Προκήρυξη 42 θέσεων διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την προκήρυξη 42 νέων θέσεων εργασίας διδακτικού προσωπικού ανακοίνωσε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας.

Οι θέσεις είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2022.

Οι άρρενες υποψήφιοι, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις προκυρηχθείσες θέσεις καλούνται να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tyek.smya@haf.gr της Σχολής ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα-ημερομηνία αποστολής) στη ΣΜΥΑ Αεροδρόμιο Τατοϊου, Λεωφόρος Δεκελείας, ΤΚ 13671, εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης.