Αρχική Συνεντεύξεις-Γνώμες Ρωτάτε & Aπαντάμε: Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

Ρωτάτε & Aπαντάμε: Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Dimosio.gr συγκεντρώνει τις ερωτήσεις σας και απαντά συγκεντρωτικά μια φορά την εβδομάδα! Το πόρταλ μας, σας δίνει τις σωστές απαντήσεις για θέματα συντάξεων.

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας στο press@dimosio.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2012 υπολογίζω ότι έχω 4980 ημερομίσθια όλα βαρέα. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 11/1964. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, αφού έχετε 4980 ημερομίσθια βαρέα έως 31/12/2012 σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2011 και θεωρώντας ότι έχετε κάθε έτος 300 ημέρες ασφάλισης, έχετε 4680 ημερομίσθια όπως μας αναφέρετε, όλα βαρέα. Συνεπώς έχετε τα απαιτούμενα από το νόμο ημερομίσθια για να βγείτε σε σύνταξη με τις διατάξεις των βαρέων σε ηλικία 56 ετών με έτος θεμελίωσης το 2011. Συμπληρώνετε την ηλικία αυτή τον 11/2020, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, ωστόσο η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων εξαιρείται από την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 9950 ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Είμαι γεννημένος τον 12/1959. Έχω 2 έτη πλασματικό χρόνο στρατού και ανεργία. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις της 35ετίας. Σύμφωνα με αυτές απαιτείται να έχετε έως 31/12/2012 10500 ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 11100 ημερομισθίων να συνταξιοδοτηθείτε με βάση το προϊσχύον νομικό καθεστώς σε ηλικία 59 ετών. Εσείς, έχετε 9950 μέχρι 31/12/2012, για τη συμπλήρωση των 10500 υπολείπονται 550 ένσημα, τα οποία μπορείτε να αναγνωρίσετε από την επιδοτούμενη ανεργία χωρίς καταβολή εισφορών και τα υπόλοιπα από πλασματικό χρόνο στρατιωτικής θητείας. Έχοντας πλέον τα 10500 μέχρι 31/12/2012, με συνυπολογισμό των ημερομισθίων του 2013 και έπειτα και εφόσον με αυτά συμπληρώνετε τις 11100 ημέρες ασφάλισης, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ως γεννηθείς τον 12/1959, γίνατε 59 ετών τον 12/2018, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων. Πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από την ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ αλλά προηγουμένως ήμουν ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Μέχρι τον 12/2011 έχω 34 έτη ασφάλισης. Εξακολουθώ και εργάζομαι και η ημερομηνία γέννησης μου είναι τον 12/1959. Τι μπορώ να κάνω για να βγω σε σύνταξη; Εχω 2 τέκνα και 5 έτη σπουδών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας αφού έχετε μέχρι 31/12/2011, 34 έτη ασφάλισης προκειμένου να συμπληρωθούν τα 35 έτη ασφάλισης που απαιτούνται από τον νόμο, μπορείτε να αναγνωρίσετε το έτος που σας υπολείπεται από τις σπουδές σας ή από τέκνα. Έχοντας την 35ετία και με συνυπολογισμό της ασφάλισης από το 2012 και μετά συμπληρώνετε σαν συνολικό χρόνο ασφάλισης τα 36έτη που προβλέπονται. Ωστόσο,επειδή γίνατε 58 ετών τον 12/2017, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από ηλικία 59 ετών και 6 μηνών ήτοι αμεσα αφού έχετε ήδη πιάσει το εν λόγω όριο.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Είμαι γεννημένος το 1961 και εχω 2 χρόνια σπουδες σε ΑΕΙ και 24 μήνες στρατό. Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και μέχρι σήμερα έχω 30 χρόνια ένσημα. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη, τι πρέπει να εξαγοράσω και πόσο ειναι το κόστος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τα ισχύοντα σήμερα δεδομένα, δικαιούστε είτε μειωμένη σύνταξη στα 62 εφόσον θα υπάρχουν τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62, ή πλήρη στα 62 εφόσον συμπληρώσετε 40 έτη ασφάλισης (με ενδεχόμενη αναγνώριση πλασματικού χρόνου). Το κόστος είναι πλέον το 20% του μικτού μηνιαίου σας μισθού, για κάθε μήνα που επιθυμείτε να αναγνωρίσετε.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Είμαι γεννημένος τον 3/1959 και έχω μέχρι σήμερα πάνω από 7800 βαρέα ημερομίσθια και πάνω από 5500 οικοδομικά στο ΙΚΑ. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν όπως μας αναφέρετε έχετε μέχρι σήμερα 7800 ένσημα οικοδομικά, συνεπώς υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα ημερομίσθια για την εν λόγω κατηγορία συνταξιοδότησης σε ηλικία 60 ετών. Είστε ήδη 61 ετών , άρα μπορείτε άμεσα να καταθέσετε για πλήρη σύνταξη με τις διατάξεις των βαρέων.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  6η:

Είμαι γεννημένη τον 2/1955 και έχω έως 12/2015 βάσει βεβαίωσης περί τα 6260 ημερομίσθια στο ΙΚΑ. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε εφόσον έως 12/2015 έχετε 6260 ημερομίσθια και με δεδομένο ότι επικολλούσατε 300 κατ’ έτος τότε έως 31/12/2010 έχετε 4760 ημερομίσθια και είχατε συμπληρώσει και την ηλικία των 55 ετών τον 2/2010 και εφόσον έχετε και 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη, ανήκετε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που διατηρούν δικαίωμα πλήρους σύνταξης στην ηλικία των 60 ετών. Ήσασταν 60 ετών ήδη από τον 2/2015, ήτοι πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς δεν σας επηρεάζουν οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας. Μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Έχω γεννηθεί τον 10/1956 και έχω ασφαλιστεί στο ΙΚΑ από τον 2/1991. Υπολογίζω πως αυτή τη στιγμή έχω περίπου 6540 ένσημα. Έχω δύο τέκνα. Τι προβλέπεται για τη δική μου υπόθεση συνταξιοδοτικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τα δεδομένα που μας αναφέρετε, το μόνο σενάριο που μπορείτε να υλοποιήσετε είναι ή αυτό της πλήρους σύνταξηςστα 67 με 4500 ημέρες ασφάλισης, χωρίς να προβείτε σε εξαγορά πλασματικού χρόνου ή εναλλακτικά μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη από  τη συμπλήρωση του 62ουέτους της ηλικίας σας και εφόσον πληροίτε και την πρόσθετη προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι γεννημένος τον 7/1953 και έχω μέχρι σήμερα πάνω από 13000 ημερομίσθια, καθώς εργαζόμουν από πολύ μικρή ηλικία ανελλιπώς στο ΙΚΑ. Πότε συνταξιοδοτούμαι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η περίπτωση σας είναι ξεκάθαρη, από τη στιγμή που μας λέτε ότι έχετε πάνω από 13000 ημερομίσθια υπερκαλύπτετε τις απαιτούμενες από το νόμο ημέρες ασφάλισης για να αιτηθείτε συντάξεως, το μόνο που μένει είναι να συμπληρώσετε και την ηλικία των 67 ετών, τον 7/2020, ώστε να προχωρήσετε στην αίτηση συνταξιοδότησης σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Eίμαι συνταξιούχος ΟΑΕΕ. Εργάστηκα παράλληλα με τον ΟΑΕΕ και στον Ιδιωτικό τομέα για 13 συνεχόμενα έτη τα οποία όμως δεν υπολογίστηκαν στη σύνταξη μου. Εχει αλλάξει κάτι με το νέο νόμο; Δικαιούμαι να υποβάλω αίτημα για επιπλέον σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαίωμα για 2η σύνταξη δεν έχετε όμως μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα για προσάυξηση της σύνταξης σας στο αρμόδιο τμήμα συντάξεων του ταμείου σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Είμαι 72 ετών και στο παρελθόν είχα εργαστεί σε διάφορες δουλειές με αποτέλεσμα να έχω 3300 ένσημα στο ΙΚΑ. Δικαιούμαι την εθνική σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δυστυχώς δεν υπάρχει η έννοια της εθνικής μόνο σύνταξης από το ΙΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο ταμείο αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί 4500 ημέρες ασφάλισης συνολικά. Εξετάστε την πιθανότητα χορήγησης επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ.