Πρόστιμο 50.000 ευρώ σε δήμο για κακοποίηση ζώων σε εκδήλωση αναπαράστασης εθίμου!

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ προτείνει να επιβληθεί σε δημοτική επιχείρηση, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), αφού μετά από έλεγχο της διαπίστωσε κακοποίηση ζώων κατά τη διοργάνωση της εκδήλωσης  «Αναπαράσταση του εθίμου του αλωνίσματος» που έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023 σε Δήμο της Π.Ε Αρκαδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόστιμο αφορά την αναπαράσταση του παραδοσιακού αλωνίσματος που έγινε τον περασμένο Αύγουστο στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας που υπάγεται στο δήμο Γορτυνίας.

Ο έλεγχος της ΕΑΔ έγινε κατόπιν αιτήματος του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ο οποίος ζήτησε να διαπιστωθεί αν υπήρξε τήρηση ή μη των προϋποθέσεων κατά τη διοργάνωση της εκδήλωσης  και να εξετάσει το ενδεχόμενης της κακοποίησης των ζώων (πέντε αλόγων) που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Σε σχετική ανακοίνωση της, η ΕΑΔ, αναφέρεται στις διαπιστώσεις της κατά τον έλεγχο και σημειώνει:

Ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων της διοργάνωσης της εκδήλωσης ο δήμος δεν μερίμνησε για:

 

  • α) την αδειοδότηση της εκδήλωσης «Αναπαράσταση Παραδοσιακού Αλωνίσματος την οποία διοργάνωσε η αρμόδια δημοτική επιχείρηση στην τοπική κοινότητα του δήμου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, β) τη σύνταξη έκθεσης από κτηνίατρο προ της εκδήλωσης η οποία κατατίθεται στο δημοτικό συμβούλιο πριν την έγκριση της εκδήλωσης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του, γ) την υποχρεωτική παρουσία κτηνιάτρου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και δ) τη σύνταξη νέας έκθεσης από τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα κτηνίατρο μετά το πέρας της εκδήλωσης στην οποία επιβεβαιώνεται ότι δεν παραβιάστηκε η ευζωία των αλόγων που συμμετείχαν.

 

  • Η αρμόδια δημοτική επιχείρηση ως υπεύθυνος φορέας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Αναπαράσταση Παραδοσιακού Αλωνίσματος» η οποία πραγματοποιήθηκε στην τοπική κοινότητα, προέβη στη χρησιμοποίηση πέντε (5) αλόγων χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4830/2021 (Α’ 169). Σύμφωνα με τις διατάξεις για τη χρησιμοποίηση ζώου στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, συγκεκριμένα πρόστιμο ποσού 10.000,00 € για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο. Στην εν λόγω εκδήλωση χρησιμοποιήθηκαν πέντε (5) άλογα, οπότε το διοικητικό πρόστιμο που πρέπει να επιβληθεί στη δημοτική επιχείρηση ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €).

 

Ως προς την κακοποίηση των ζώων που συμμετείχαν στην εκδήλωση, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. ύστερα από την πραγματοποίηση αυτοψίας που διενήργησαν κτηνίατροί της, μεταγενέστερα της εκδήλωσης, σε άλογα που κατόπιν υποδείξεως των ιδιοκτητών τους από το οικείο Α.Τ. της περιοχής χρησιμοποιήθηκαν στην εκδήλωση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν κακοποίηση των παραπάνω ζώων.

Αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες κατά του Δημάρχου, καθόσον αυτός δεν μερίμνησε για την αδειοδότηση της εκδήλωσης «Αναπαράσταση Παραδοσιακού Αλωνίσματος» την οποία διοργάνωσε η δημοτική επιχείρηση στην τοπική κοινότητα του συγκεκριμένου δήμου.

Αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης Ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.

Τέλος, προτάθηκε προς το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών:

Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 45 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) με την οποία θα καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης, διάθεσης και αναπροσαρμογής των προστίμων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ίδιου νόμου, καθόσον Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, με το α.π. 77341/18.09.2023 έγγραφό της (α.π. εισερχομένου Ε.Α.Δ. 38964 ΕΙ 2023/19.09.2023) γνωστοποίησε στην Ε.Α.Δ. ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμη, ώστε να μπορούν να επιβληθούν τα αναλογούντα πρόστιμα.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες