ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν οι εταιρείες Public, Βιοϊατρική και Coca Cola 3E. Τα  Public θα προσλάβει προσωπικό σε Αθήνα και Κέρκυρα, ενώ η Coca Cola θα εντάξει στο δυναμικό  της χειριστή μηχανήματος για το Σχηματάρι. Τέλος, η Βιοϊατρική θα καλύψει μια θέση υπεύθυνου διαγνωστικού κέντρου και μια χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων. 

Public

Η αλυσίδα καταστημάτων Public ενισχύει τα καταστήματα της σε Αθήνα και Κέρκυρα. Στην Αθήνα προσλαμβάνει Health, Safety & Security Officer. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τέσσερα έτη εμπειρία σε παρόμοια θέση, άριστη γνώση της νομοθεσίας και των διαδικασιών ασφάλειας, πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστη γνώση Η/Υ και αγγλικών, δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα καθώς και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Στην Κέρκυρα προσλαμβάνει Σύμβουλο Πωλήσεων Τεχνολογίας. Απαραίτητα προσόντα είναι η διετής εμπειρία σε ανάλογη θέση στο λιανεμπόριο και η άριστη γνώση των προϊόντων του τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.public.gr/companyinfo/public/listOfJobVacancies.jsp

Βιοϊατρική

Υπεύθυνο Διαγνωστικού Κέντρου και Χειριστή Ακτινολογικών Μηχανημάτων ζητεί ο όμιλος υγείας Βιοϊατρική. Οι υποψήφιοι για τη θέση του Υπεύθυνου Διαγνωστικού Κέντρου θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ ή αντίστοιχο του εξωτερικού. Επιθυμητός είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας ή στον ευρύτερο χώρο της υγείας. Επίσης, θα πρέπει να έχουν 3 – 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση στο χώρο της υγείας, γνώσεις Η/Υ και πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση του Χειριστή Ακτινολογικών Μηχανημάτων περιλαμβάνουν  Πτυχίο ΤΕΙ Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας ή πτυχίο ΙΕΚ Βοηθός Ακτινολόγου, με πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας – ΕΟΠΠΕΠ. Επιθυμητή είναι η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η γνώση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

Coca Cola – 3E

H εταιρία αναζητά χειριστή ανυψωτικού περονοφόρου για το εργοστάσιο της στο Σχηματάρι. Τα καθήκοντα του περιλαμβάνουν την αποτελεσματική μετακίνηση προϊόντων και πρώτων υλών εντός και εκτός της αποθήκης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε χειρισμό ανυψωτικού περονοφόρου με ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης, αποδεικτικό τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, συμπεριλαμβανομένων νυχτερινής βάρδιας και βάρδιες σε αργίες ή Σαββατοκύριακα. Περισσότερες πληροφορίες στο https://gr.coca-colahellenic.com/gr/kariera/eukairies-karieras/