Αρχική Συμβασιούχοι Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Εννέα θέσεις επιστημονικού προσωπικού προκήρυξε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της ερευνητικής υποδομής με τίτλο “Synthetic Biology: From Omics Technologies to Genomic Engineering (Omic-Engine)”, η οποία θα ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο “Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”.

  Για την κάλυψη των θέσεων απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών ή συναφών Επιστηµών και Διδακτορικό σε Βιολογικές ή συναφείς επιστήμες, τέσσερις θέσεις,
  • Πτυχίο στις Βιοεπιστήμες, Διδακτορικό στο ρόλο και τη λειτουργία των miRNAs και επιστημονικές δημοσιεύσεις στην αγγλική γλώσσα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, μία θέση,
  • Πτυχίο ΑΕΙ Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας ή συναφών Επιστημών, και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Βιοτεχνολογία ή συναφείς Επιστήμες, μία θέση,
  • Πτυχίο Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας ή Χημείας, και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών ή συναφών Επιστημών, δύο θέση, και
  • Πτυχίο Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μοριακή Βιολογία, μία θέση.

  Επίσης, απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 24210 06413 και 24210 06403, καθώς και στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ee.uth.gr