Αρχική Συμβασιούχοι Πρόσληψη μέσω απόσπασης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Πρόσληψη μέσω απόσπασης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) προκηρύσσει για τη στελέχωση, μέσω απόσπασης, του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μία (1) θέση.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected]

Ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων: 29/10/2020 – 13/11/2020

Δείτε την προκήρυξη εδώ.