Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναζητά την πρόσληψη 26 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 24 άτομα μέχρι 34 ημερομίσθια και2 άτομα μέχρι 60 ημερομίσθια, για την κάλυψη αναγκών στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2024.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στον ιστότοπο της Περιφέρειας www.pin.gov.gr), με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 8η Παρ. Ιωάννη Θεοτόκη 63 Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα, απευθύνοντας την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (τηλ. επικοινωνίας: 2661364711 & 2661037000).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας (Tax. Διεύθυνση: Σπ. Σαμαρά 13, ΤΚ 49132, Κέρκυρα) και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr).

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις