Αρχική Περιφέρειες Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ενίσχυση MμΕ στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ενίσχυση MμΕ στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έως τις 6 Νοεμβρίου και ώρα 15.00 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων” (ΙΘΝ97)  η οποία έληγε στις 29/10/2020.

Προστίθεται επίσης ως επιλέξιμη νομική μορφή επιχειρήσεων και η “Συμπλοιοκτησία”.

Για το αναλυτικό κείμενο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης πατήστε 2η τροποποίηση- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ97