Αρχική Συμβασιούχοι Πρόσληψη 17 ατόμων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Πρόσληψη 17 ατόμων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη 17 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (2 θέσεις), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12 θέσεις).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.