21+1 προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.

0
36

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ανακοινώνει 22 προσλήψεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως ενός έτους με δυνατότητα παράτασης.

Οι ειδικότητες:

  • ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (1)
  • Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (5)
  • Ψυχιατρικής (4)
  • ΠΕ Νοσηλευτικής (10)
  • ΤΕ Νοσηλευτικής (2)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα ακολούθως αναφερόμενα παραστατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας – θέσης που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από
05/11/2020 έως και 19/11/2020, ώρα 14.00 ως εξής: α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών.

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ και εδώ.