ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα έξι (76) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που εδρεύουν ανά την επικράτεια.

Ειδ.Γυμν.Λύκειο Ιλίου Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 3

Ειδ.Γυμν.Λύκειο Ηλιούπολης Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 7

Ειδ.Δημ.Αργυρούπολης Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 5

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Δράμας  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Δράμας ΔΡΑΜΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δράμας Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δράμας ΔΡΑΜΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Ρόδου Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Νάουσας Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας ΗΜΑΘΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.- Νηπιαγωγείο Κέρκυρας Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κερκύρας ΚΕΡΚΥΡΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Κιλκίς Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Νάξου Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Αγ. Νικολάου Λασιθίου Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου ΛΑΣΙΘΙ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ. Λέσβου Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου ΛΕΣΒΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Αλμυρού Μαγνησίας Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

1ο Ειδ.Δημ.Σχ. Ν.Ιωνίας Μαγνησίας “Οι Κένταυροι” Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

2ο Ειδ.Δημ.Σχ. Βόλου  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1 Ειδ.Δημ.Σχ.Αγριάς Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Κατερίνης Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας ΠΙΕΡΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κατερίνης Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας  ΠΙΕΡΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ. Σερρών Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών ΣΕΡΡΕΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών ΣΕΡΡΕΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

1ο & 2ο Ειδ.Δημ.Σχ. Λαμίας Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Γυμν.Λύκειο Ιλίου Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 6

Ειδ.Γυμν.Λύκειο Ηλιούπολης Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 10

Ειδ.Δημ.Αργυρούπολης Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 5

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1 Ειδ.Δημ.Σχ. ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Δράμας  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Δράμας ΔΡΑΜΑ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δράμας Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δράμας ΔΡΑΜΑ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Ρόδου Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Νάουσας Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας ΗΜΑΘΙΑ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.-Νηπιαγωγείο Κέρκυρας Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κερκύρας ΚΕΡΚΥΡΑ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Κιλκίς Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Νάξου Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Αγ.Νικολάου Λασιθίου Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου ΛΑΣΙΘΙ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ. Λέσβου Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου ΛΕΣΒΟΣ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Αλμυρού Μαγνησίας Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1 1ο

Ειδ.Δημ.Σχ.  Ν.Ιωνίας Μαγνησίας “Οι Κένταυροι” Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1 2ο

Ειδ.Δημ.Σχ. Βόλου Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ.Αγριάς Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1 Ειδ.Δημ.Σχ.Κατερίνης Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας ΠΙΕΡΙΑ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κατερίνης Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας  ΠΙΕΡΙΑ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ειδ.Δημ.Σχ. Σερρών Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών ΣΕΡΡΕΣ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών ΣΕΡΡΕΣ ΔΕ  ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

1ο & 2ο Ειδ.Δημ.Σχ. Λαμίας Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ 10 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε του  Ν.Αττικής στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ/νση Ειδικής Αγωγής ,Τμήμα Β΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37  Τ.Κ. 15180 Μαρούσι,  για τις ΣΜΕΑΕ Α/θμιας Εκπ/σης που αφορούν άλλους Νομούς στις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης :

Αιτωλοακαρνανίας (Κύπρου και Μιαούλη, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι), Δράμας (Διοικητήριο, Τ.Κ. 66100 Δράμα), Δωδεκανήσου (Κλαυδίου Πέπερ, Ζέφυρος, Τ.Κ. 85100 Ρόδος), Ημαθίας (Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59100 Βέροια), Κερκύρας (Πλ.Ν. Φρουρίου, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), Κιλκίς (Αγ. Γεωργίου 1, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς), Κυκλάδων (Πετροκοκκίνου 18, Τ.Κ. 84100 Σύρος), Λασιθίου Κρήτης (Διοικητήριο, Τ.Κ. 72100, Αγ. Νικολάου), Λέσβου (Βουρνάζων 10, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη), Μαγνησίας (Γ. Καρτάλη 74, Τ.Κ. 38001, Βόλος), Πιερίας (Π.Τσαλδάρη 8, Τ.Κ. 60100 Κατερίνη), Σερρών (Κερασούντος 2, Τ.Κ. 62110 Σέρρες), Φθιώτιδας (Κύπρου 87, Τ.Κ. 35100 Λαμία) και για τις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης που αφορούν άλλους Νομούς στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης: Δράμας (Διοικητήριο, Τ.Κ. 66100 Δράμα), Σερρών (Κερασούντος 2, Τ.Κ. 62110 Σέρρες) και Πιερίας (Π.Τσαλδάρη 8, Τ.Κ. 60100 Κατερίνη).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.