Την πρόσληψη εννέα υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Αθηναίων.

Θέσεις ανά ειδικότητα:

  • 2 – ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • 2 – ΠΕ Ψυχολόγων
  • 1 – ΠΕ Κοινωνιολόγων
  • 1 – ΠΕ Νομικών
  • 2 – ΠΕ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
  • 1 – ΔΕ Διοικητικών

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε ΕΔΩ για να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη.