ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 5697/336/02.08.2018 Aπόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2018 Β και Εαρινού Εξαμήνου 2019 Α.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά σήμερα 06/08/2018 ώρα 15:00 και λήγει στις 24/08/2018 ώρα 15:00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: https://mis.inedivim.gr