Αρχική Μόνιμοι Προσλήψεις 46 εκπαιδευτικών για εκπαίδευση προσφυγόπουλων

Προσλήψεις 46 εκπαιδευτικών για εκπαίδευση προσφυγόπουλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη 46 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014- 2020 – Έργο 1 «Υποστήριξη Στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π.», για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, όπως ισχύει), όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ανακοίνωσε η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ.

Οι προσλαμβανόμενοι ανέλαβαν υπηρεσία από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, απευθείας στη σχολική μονάδα πρόσληψης.

Εάν ο αναπληρωτής τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.4589/2019 (Α΄13).