Αρχική Μόνιμοι Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

Επικοινωνία:
210 3488429, 210 6598661-4, 2310 893238
Δείτε την προκήρυξη εδώ