Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 31 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • ΠΕ Οικονομικού
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Πληροφορικής (Software Hardware)
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ Λογιστικού
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΔΕ Πληροφορικής

Οι ημερομηνίες στις οποίες θα πραγματοποιούνται οι αιτήσεις θα αναγράφονται αναλυτικά στο ΦΕΚ

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις