Αρχική Δήμοι Πρόγραμμα Στήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

Πρόγραμμα Στήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τους νέους επιχειρηματίες της πόλης να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Στήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Start Ups), που θα γίνει σε συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Α., προσκαλεί ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της βιώσιμης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και στόχος του είναι η κινητοποίηση και υποστήριξη των νέων, για την εξέλιξη της αρχικής τους ιδέας σε επιχείρηση.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης grafergasias@vvv.gov.gr, ξεκίνησε και λήγει στις 31 Οκτωβρίου, οπότε θα ακολουθήσει η αξιολόγηση και η ένταξη τους στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται πως καλούνται επιχειρηματικές ομάδες με καινοτόμες ιδέες, ενδεικτικά στους τομείς: Αγροδιατροφή, υγεία και φάρμακα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, υλικά – κατασκευές, πολιτισμός, τουρισμός – πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι τουλάχιστον ένα μέλος κάθε σχήματος να ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 18 – 45 ετών.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τρεις προτάσεις και το πολύ δύο ανά θεματική ενότητα.

Μετά την ένταξη οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε ένα επιχειρηματικό σχήμα ανά θεματική ενότητα.