Αρχική Δήμοι Πως υπολογίζεται η ειδική άδεια των αιρετών

Πως υπολογίζεται η ειδική άδεια των αιρετών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό  του αποσαφηνίζει πως ορίζεται το χρονικό διάστημα που μπορούν να λάβουν ειδική άδεια από την υπηρεσία τους οι αιρετοί, 30 ή 60 ημερών «κατ΄ έτος».

Συγκεκριμένα  όπως διευκρινίζεται «ότι για την ενάσκηση από τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού του δικαιώματος λήψης ειδικής άδειας από την υπηρεσία τους 30 ή 60 ημερών «κατ’ έτος» , η έννοια «έτος» δε λογίζεται ημερολογιακά αλλά, με βάση το χρονικό σημείο έναρξης της δημοτικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά για τη λήψη του δικαιώματος ειδικής άδειας, ως πρώτο έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2020, ως δεύτερο έτος ορίζεται το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31η Αυγούστου 2021 κ.ο.κ.».

Επίσης σημειώνεται ότι, «ειδικά για την ενάσκηση του δικαιώματος λήψης ειδικής άδειας από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, των προέδρων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και των προέδρων των Συνδέσμων Δήμων , ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος του «έτους» εκκινεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής – τοποθέτησής τους».