Αρχική Μόνιμοι Αιτήσεις και δικαιούχοι για τις 1.935 θέσεις εργασίας στις ΤΟΜΥ

Αιτήσεις και δικαιούχοι για τις 1.935 θέσεις εργασίας στις ΤΟΜΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την ενίσχυση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων έγιναν γνωστές ποιες άλλες ειδικότητες ζητούνται εκτός απο τους γιατρούς.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ειδικότητες:

 • ΠΕ Νοσηλευτικής (ΤΕ Νοσηλευτικής), (ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών)
 • ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας)
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας), (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)
 • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

Πως γίνονται οι αιτήσεις – Δικαιούχοι

Ζητείται προσωπικό των ειδικοτήτων που είναι έξω από την παρένθεση. Εάν δεν βρεθεί τέτοιο, θα πάρουν υποψηφίους από τις ειδικότητες που είναι μέσα στις παρενθέσεις.

Κατά συνέπεια, υποψήφιοι των ειδικοτήτων μέσα και έξω από τις παρενθέσεις μπορούν και πρέπει να υποβάλουν αίτηση.

Λάβετε υπόψη σας τα εξής σημαντικά:

 • Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα: https://tomy.moh.gov.gr/
 • Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά μαζί με την εκτυπωμένη μορφή της αίτησης υποβάλονται με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ(ΥΠΟΨΗ ΕΕΔΙΚΑΠΙ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17-19, ΤΚ 104 33 ΑΘΗΝΑ

 • Η διάρκεια των συμβάσεων είναι δύο χρόνια. Επειδή όμως είναι θέσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ θα υπάρξει ανανέωση των συμβάσεων. Οι πληροφορίες μας είναι ότι αυτή η ανανέωση μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5 χρόνια
 • Όσοι έκαναν αίτηση για επικουρικό προσωπικό δεν έχουν κανένα πρόβλημα συμμετοχής στην προκήρυξη των ΤΟΜΥ
 • Η προκήρυξη των ΤΟΜΥ είναι καλύτερη από αυτή του επικουρικού λόγω του γεγονότος ότι οι συμβάσεις εργασίας θα ανανεωθούν. Η ανανέωση σημαίνει, εκτός των άλλων, και ειδική εμπειρία για μια επόμενη προκήρυξη μονίμων στα νοσοκομεία
 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μόνο μίας βαθμίδας εκπαίδευσης
 • Μετράει το κριτήριο της εντοπιότητας. Προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι