ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καταιγισμός προσλήψεων επίκειται σε κλάδους υγείας (ιατροί-νοσηλευτές κλπ) καθώς βγήκε ήδη στον αέρα προκήρυξη για την πρόσληψη 953 ιατρών που θα στελεχώσουν τις ΤΟΜΥ ενώ επίκειται και διαδικασία μέσω της οποίας το ΚΕΕΛΠΝΟ θα προσλάβει περίπου 1.400 άτομα προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Η προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για τους 953 ιατρούς βρίσκεται ήδη στον αέρα και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018. Οι προσλήψεις αφορούν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους σε πλήθος περιοχών της χώρας. Οι συμβάσεις εργασίας θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος Πρόκειται για:

-809 θέσεις Κλάδου Ιατρικής Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

-144 θέσεις Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr)  αίτηση συμμετοχής , από 13 Ιουνίου 2018 έως 22 Ιουνίου 2018  και ώρα  23:59 νυχτερινή, και να επιλέξουν ένα μόνο κλάδο και ειδικότητα με ανώτατο τις πέντε (5) θέσεις από τις αναφερόμενες στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων της Πρόσκλησης.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι πρέπει στη συνέχεια να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Υγείας. Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 29ης Ιουνίου 2018.

ΚΕΕΛΠΝΟ

Εως και 1.400 προσλήψεις σχεδιάζονται από το ΚΕΕΛΠΝΟ προκειμένου να συνεχίσει η υγειονομική κάλυψη των αναγκών που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στις δομές φιλοξενίας αλλά και να συμπληρωθούν ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την ομαλή τους διαβίωση όπως διερμηνείς, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και τεχνικοί.

Στο θέμα αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Υγείας Α.Ξανθός υποστηρίζοντας τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή: «Αφορά τη δυνατότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ να υλοποιήσει προγράμματα υγειονομικής διαχείρισης του προσφυγικού- μεταναστευτικού προβλήματος -όπως έκανε και στο παρελθόν- αλλά, αυτή τη φορά, να μην είναι χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και από εθνικούς πόρους, δηλαδή από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Οπως είπε ο κ.Ξανθός, νομοθετήθηκε η σχετική πρόβλεψη και αφορά «ένα πρόγραμμα περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο το έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με προσλήψεις περίπου 1000 υγειονομικών που θα καλύψουν με επάρκεια και τις δομές ανοιχτής φιλοξενίας και Κινητές Μονάδες και την ανάγκη επιδημιολογικής επιτήρησης και λήψης μέτρων δημόσιας υγείας σε χώρους όπου διαβιούν πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και θα ενισχύσουν τις όμορες δημόσιες δομές, δηλαδή Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ, τα οποία συνεπικουρούν αυτή τη φροντίδα» . «Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά, ενισχύεται η κρατική παρουσία και μειώνεται η ανάγκη κάλυψης αναγκών μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ή άλλων εθελοντικών πρωτοβουλιών» τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Μιλώντας στο ένθετο «Έθνος-Εργασία+» ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, μας είπε πως ο σχεδιασμός αφορά περίπου 1.400 άτομα καθώς εκτός από τους ιατρούς αναζητούνται και άλλες ειδικότητες που είναι απαραίτητες για τις δομές προσφύγων. Οι συμβάσεις αναμένεται να είναι διαρκείας 18 μηνών ενώ παρέχονται και ειδικά κίνητρα όπως η προσμέτρηση της υπηρεσίας στα νησιά ώστε να είναι ευχερέστερη η προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού. Πηγή “Έθνος – Εργασία +”