Αρχική Εργασιακά Ποιοι υγειονομικοί δεν θα λάβουν το χριστουγεννιάτικο επίδομα!

Ποιοι υγειονομικοί δεν θα λάβουν το χριστουγεννιάτικο επίδομα!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπ. Υγείας: Υπεγράφη η απόφαση για τη συνταγογράφηση ανασφάλιστων

Ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς στους υγειονομικούς αναμένεται να  καταβληθεί με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου και ισούται με το μισό του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού των δικαιούχων κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών,  εφόσον έχει επέλθει μεταβολή του καταβαλλόμενου βασικού μισθού κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της ανωτέρω παροχής γίνεται αναλογικά με βάση τους μήνες του εν λόγω διαστήματος, κατά τους οποίους καταβλήθηκαν τα (διάφορα) ποσά των βασικών μισθών.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου 2021. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το ως άνω οριζόμενο, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Α’ 45), εφόσον δεν καταστεί δυνατή η καταβολή της ως άνω παροχής στους δικαιούχους εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2021, η εν λόγω καταβολή δύναται να λάβει χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2022.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση εξαιρούνται συμβασιούχοι υγειονομικοί και εθελοντές που απασχολούνται σε δημόσιες δομές Υγείας,  οι επιταγμένοι από τον ιδιωτικό τομέα γιατροί, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, στο οποίο ανατέθηκαν καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 καθώς το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί σε λοιπές πλην στρατιωτικών νοσοκομείων δομές υγείας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Παράλληλα δεν θα λάβουν τον χριστουγεννιάτικο μποναμά όσοι υγειονομικοί απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια συνεχώς καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021, με εξαίρεση μόνο την αναρρωτική άδεια, και οι ανεμβολίαστοι που έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων

Στην εγκύκλο του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι στον υπάλληλο ή λειτουργό που απουσιάζει με αναρρωτική άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021, δύναται να του καταβληθεί στο ακέραιο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω άδεια έχει εγκριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή και ο υπάλληλος ή λειτουργός έχει μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το εν λόγω χρονικό διάστημα (είτε με τη μορφή μισθού είτε ως αποζημίωση από το πρώην Ι.Κ.Α.).

Όσον αφορά τους ανεμβολίαστους, σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,  ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσέφερε υπηρεσία και του καταβλήθηκαν αποδοχές. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το προσωπικό που παρείχε εξ αποστάσεως εργασία δεν εμπίπτει στην εξαίρεση και δικαιούται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Οι δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι του μερίσματος είναι το πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί  από 1-1-2021 έως και 30-11-2021, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.), στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας της παρούσας, καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.

Στο πάσης φύσεως προσωπικό περιλαμβάνονται όλοι οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), που προσέφεραν υπηρεσίες στους αναφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων με προγράμματα απασχόλησης ή μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), των υγειονομικών στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μετακινήθηκαν, αποσπάσθηκαν ή διατέθηκαν και υπηρέτησαν στους προαναφερόμενους φορείς, των ιατρών που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία και υπηρέτησαν σε δομές υγείας ως αγροτικοί ιατροί (αποκλειομένων όλων των λοιπών περιπτώσεων εκπληρώσεως στρατιωτικής θητείας), καθώς επίσης και το οιοδήποτε διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης προσελήφθη, αποσπάσθηκε, μετακινήθηκε και κατά συνέπεια διατέθηκε, στους εν λόγω φορείς, για την υποβοήθηση της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπήρξε απουσία υπαλλήλου ή λειτουργού, ένεκα λήψης οιασδήποτε θεσμοθετημένης άδειας, για μέρος μόνο του χρονικού διαστήματος από 1-1-2021 έως και 30-11-2021 και εφόσον του καταβλήθηκαν αποδοχές καθ’ όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα θα του καταβληθεί στο ακέραιο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Αντίθετα, εφόσον ο εν λόγω δικαιούχος δεν μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 μέχρι και 30-11-2021 θα λάβει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Η έκτακτη ενίσχυση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω παροχή δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών των ιατρών.

Υπογραμμίζεται ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές κρατήσεις των πρόσθετων αμοιβών, καθώς επίσης και σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τέλος, αναφέρεται ότι η δαπάνη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΑΛΕ 21.202.89.001 «Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ), 21.202.89.002 «Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών» και 21.202.89.899 «Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων» του κρατικού προϋπολογισμού και σε περίπτωση που απαιτείται θα βαρύνει τους ΑΛΕ επιχορήγησης Νομικών Προσώπων.