ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δείτε τις θέσεις εργασίας σε Πανεπιστήμια – Ερευνητικά Κέντρα και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για να βρείτε δουλεία στον τομέα που σας αντιστοιχεί!

Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Απολυτήριο Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A4646%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9E5%CE%A8?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υποτρόφο για τις ανάγκες της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%9D%CE%A546%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A7%CE%9A9?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Διδάσκοντα Τμήματος Στατιστικής
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E14469%CE%924%CE%9C-6%CE%A9%CE%9C?inline=true
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 1 ΠΕ Διαιτολογίας – Διατροφής με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%A694691%CE%92%CE%A3-%CE%9A%CE%9F%CE%A9?inline=true
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο από ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος με κατεύθυνση στην Επιστήμη Τροφίμων ή άλλης συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης των Τροφίμων ή άλλης συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%A4%CE%9546%CE%A88%CE%966-7%CE%9E%CE%A3?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Διδάσκοντες Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%A1846%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A86%CE%9E?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) στις Κοινωνικές επιστήμες, Μεταπτυχιακές σπουδές στις Κοινωνικές επιστήμες και αποδεδειγμένη γνώση ποιοτικών μεθοδολογιών
Αιτήσεις μέχρι 23.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%9D%CE%9846%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A0%CE%91%CE%97?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Δίπλωμα Πολυτεχνείου τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου σε αντικείμενο σχετικό με την αποτίμηση της ποιότητας λογισμικού (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
* 1 με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πανεπιστημίου, Διδάκτορας Πανεπιστημίου σε αντικείμενο σχετικό με την Εξόρυξη Δεδομένων και την Τεχνολογία Λογισμικού
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%9F%CE%9E46%CE%A88%CE%A7%CE%92-4%CE%A94?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) στις Κοινωνικές επιστήμες, Μεταπτυχιακές σπουδές στις Κοινωνικές επιστήμες και αποδεδειγμένη γνώση ποιοτικών μεθοδολογιών
Αιτήσεις μέχρι 23.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%9F%CE%9E46%CE%A88%CE%A7%CE%92-4%CE%A94?inline=true
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* 1 με Πτυχίο θετικών επιστημών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου / ΤΕΙ) και Μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης σε σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A7746%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%9C%CE%A1%CE%9A?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%A7%CE%A0469%CE%927%CE%9A-7%CE%9D%CE%96?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/971%CE%A9469%CE%927%CE%9A-7%CE%97%CE%98?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ/ΤΕ και Μεταπτυχιακό τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σχετικός με Συστήματα Τηλεπικοινωνιών / Τεχνολογία και Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A0%CE%A6%CE%A0469%CE%927%CE%9A-%CE%93%CE%93%CE%A5?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίου Μηχανικού Περιβάλλοντος ΠΕ ή ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%96%CE%97469%CE%927%CE%9A-%CE%99%CE%9C%CE%A6?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Φυσικής, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Διδακτορικό στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες με έμφαση στην τηλεπισκόπηση της Ατμόσφαιρας
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/78%CE%A98469%CE%927%CE%97-%CE%A8%CE%A5%CE%A4?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%97%CE%A6469%CE%927%CE%97-2%CE%91%CE%9A?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Μηχανικού Πολυτεχνικής
Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6939469%CE%927%CE%97-%CE%A4%CE%A8%CE%A4?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A843469%CE%927%CE%97-6%CE%A1%CE%A5?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A5%CE%A5469%CE%927%CE%97-2%CE%97%CE%98?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με ειδικότητα Ορθοπεδικού Ιατρού και Διδακτορική διατριβή Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%A47469%CE%927%CE%97-%CE%92%CE%A7%CE%94?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Χημείας AEI και Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή των φωτοκαταλυτικών τεχνολογιών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%9F%CE%9F469%CE%927%CE%97-%CE%99%CE%9A6?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Χημείας AEI που να έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία σε μεθόδους ανάλυσης υγρών αποβλήτων
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A7%CE%94469%CE%927%CE%97-6%CE%99%CE%9D?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο AEI θετικών επιστημών και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%97%CE%98469%CE%927%CE%97-%CE%99%CE%91%CE%99?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Χημείας ή περιβαλλοντικών επιστημών AEI και Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή των
τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, κατά προτίμηση σε φωτοκαταλυτικές τεχνολογίες
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%9A%CE%91469%CE%927%CE%97-4%CE%A6%CE%A6?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A5%CE%A5469%CE%927%CE%97-2%CE%97%CE%98?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με εμπειρία σε προγραμματισμό δικτυακών τόπων
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A30469%CE%927%CE%97-%CE%A7%CE%A4%CE%A5?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο τομέα των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή άλλης
συναφούς ειδικότητας, εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο τηλεπικοινωνιών και δικτύων
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%A7%CE%99469%CE%927%CE%9E-0%CE%A49?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή άλλης συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο τομέα των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή άλλης συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%A6%CE%98469%CE%927%CE%9E-%CE%A65%CE%98?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Δίπλωμα Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/78%CE%9D%CE%91469%CE%927%CE%98-%CE%A6%CE%A6%CE%92?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Δίπλωμα ΠΕ Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%A0%CE%93469%CE%927%CE%98-%CE%91%CE%A3%CE%97?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%97%CE%A3469%CE%927%CE%98-36%CE%A9?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Δίπλωμα Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9513469%CE%927%CE%98-716?inline=true
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ, Μηχανικών Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών
* 1 με Δίπλωμα Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου στις επιστήμες της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%96%CE%91469%CE%927%CE%9B-%CE%9146?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΤΕ (ΤΕΙ/ATEI) Μηχανολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9E0469%CE%927%CE%93-%CE%9F%CE%A3%CE%96?inline=true
Πολυτεχνείο Κρήτης
* 1 με ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο του αυτομάτου ελέγχου ή της μοντελοποίησης και ελέγχου κυκλοφοριακής ροής ή της ρευστοδυναμικής ή μερικών διαφορικών εξισώσεων ή των συστημάτων πολλαπλών πρακτόρων,
Αιτήσεις μέχρι 6.1.2019 (προφανώς εννοούν 2020).
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A79469%CE%926%CE%9D-%CE%9B%CE%A41?inline=true
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 με Πανεπιστημιακό πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%96%CE%99469%CE%97%CE%95%CE%92-01%CE%A1?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 υποτροφία σε πτυχιούχο ΠΕ με Μεταπτυχιακό τίτλο με κατεύθυνση τη Φυσική της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος, εγγεγραμμένο σε διδακτορικό πρόγραμμα
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%922%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A82%CE%A6?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%935%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%96%CE%95%CE%9F?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Θετικής κατεύθυνσης και αποδεδειγμένη εμπειρία στην προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα διαστημικών εφαρμογών και δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, και εκπαίδευσης προσωπικού φορέων
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%990%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-1%CE%99%CE%92?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Διδακτορικό τίτλο σπουδών ή επιτυχής ολοκλήρωση διδακτορικών σπουδών όπως αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου ΑΕΙ στην Αστρονομία/ Αστροφυσική. Σε περίπτωση μη κατοχής του διδακτορικού τίτλου σπουδών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα προσκομιστεί η σχετική Βεβαίωση ολοκλήρωσης
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A19%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-0%CE%9D%CE%98?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Θετικών Επιστημών (ενδεικτικά τμήματος Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Περιβάλλοντος) Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και Διδακτορικό δίπλωμα με κατεύθυνση σε ατμοσφαιρικές εφαρμογές
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A596%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A7%CE%970?inline=true
Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο/Δίπλωμα Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ή Πολιτικού Μηχανικού, ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, ή Σχολής Περιβάλλοντος, ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή άλλης Σχολής/Τμήματος ΑΤΕΙ αντίστοιχης με τις παραπάνω Σχολές της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Σχολών της αλλοδαπής με αντίστοιχη ειδικότητα και μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στις έγγειες βελτιώσεις ή στη διαχείριση υδατικών πόρων
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%9E6%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-9%CE%99%CE%95?inline=true
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του EKETA (Μαρούσι) (ορθή επανάληψη)
* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας γραφιστικής
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%9D%CE%9C469%CE%97%CE%A18-%CE%A8%CE%94%CE%94?inline=true
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του EKETA (Μαρούσι) (ορθή επανάληψη)
* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας γραφιστικής
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%96%CE%97469%CE%97%CE%A18-3%CE%A3%CE%9E?inline=true
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του EKETA (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Χημείας και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%925469%CE%97%CE%A18-%CE%9714?inline=true
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του EKETA (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/663%CE%A4469%CE%97%CE%A18-%CE%9C%CE%92%CE%9B?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%A7%CE%99469%CE%97%CE%A18-%CE%9D04?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A35%CE%A3469%CE%97%CE%A18-99%CE%9E?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/947%CE%A0469%CE%97%CE%A18-01%CE%9E?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών ή Λογιστικής ή με συναφές αντικείμενο και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικός με Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικές Επιστήμες ή Λογιστική ή με συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%92%CE%A3469%CE%97%CE%A18-%CE%A0%CE%971?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με κατεύθυνση Πληροφορικής ΠΕ ή Μηχανικού Η/Υ ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C88469%CE%97%CE%A18-%CE%94%CE%91%CE%A5?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A896%CE%92469%CE%97%CE%A18-%CE%94%CE%925?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με υπολογιστική/τεχνητή νοημοσύνη ή ψηφιακά μέσα, υπολογιστική όραση ή με συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%A5%CE%9A469%CE%97%CE%A18-1%CE%A3%CE%98?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με κατεύθυνση Πληροφορικής ΠΕ ή Μηχανικού Η/Υ ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C88469%CE%97%CE%A18-%CE%94%CE%91%CE%A5?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%9A%CE%95469%CE%97%CE%A18-%CE%A8%CE%9E%CE%98?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών ή Λογιστικής ή με συναφές αντικείμενο και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικός με Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικές Επιστήμες ή Λογιστική ή με συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%92%CE%A3469%CE%97%CE%A18-%CE%A0%CE%971?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Μαθηματικών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό τίτλο συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%914469%CE%97%CE%A18-%CE%97%CE%9D%CE%9C?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%9B6469%CE%97%CE%A18-49%CE%9B?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με υπολογιστική/τεχνητή νοημοσύνη ή ψηφιακά μέσα, υπολογιστική όραση ή με συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%A5%CE%9A469%CE%97%CE%A18-1%CE%A3%CE%98?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Μηχανολόγου Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%99%CE%99469%CE%97%CE%A18-%CE%A3%CE%A6%CE%A7?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%96%CE%92469%CE%97%CE%A18-%CE%98%CE%92%CE%9A?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%9E%CE%93469%CE%97%CE%A18-%CE%9B%CE%9A%CE%96?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Τομέας Ηλεκτρονική και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%9F%CE%96469%CE%97%CE%A18-%CE%98%CE%A6%CE%A1?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%A9%CE%A6469%CE%97%CE%A18-%CE%A12%CE%97?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A9%CE%9F469%CE%97%CE%A18-%CE%97%CE%94%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A959%CE%A5469%CE%97%CE%A18-%CE%9F58?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με στατιστική ή μηχανική μάθηση
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E3%CE%99469%CE%97%CE%A18-%CE%A5%CE%99%CE%96?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%951469%CE%97%CE%A18-%CE%9E14?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη) (Ορθή επανάληψη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και επαγγελματική εμπειρία σε συστήματα GIS
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%A0%CE%9F469%CE%97%CE%A18-%CE%927%CE%A8?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%91%CE%937469%CE%97%CE%A18-%CE%92%CE%9E%CE%96?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D88469%CE%97%CE%A18-%CE%A63%CE%A4?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%927%CE%94469%CE%97%CE%A18-%CE%9F7%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ ή άλλης συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%91%CE%A3469%CE%97%CE%A18-0%CE%A5%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής, ή Επιστήμης Η/Υ, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ή Φιλολογίας/Φιλοσοφικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό τίτλο σπουδών σε τομέα σχετικό με Υπολογιστική Γλωσσολογία
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%9B%CE%93469%CE%97%CE%A18-%CE%A0%CE%920?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A0%CE%9C%CE%A5469%CE%97%CE%A18-2%CE%A1%CE%A8?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%98%CE%A99469%CE%97%CE%A18-%CE%A83%CE%A3?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και  Μεταπτυχιακό τίτλο στην Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%97%CE%9E469%CE%97%CE%A18-%CE%91%CE%99%CE%9B?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A40%CE%96469%CE%97%CE%A18-5%CE%97%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%A9%CE%A6469%CE%97%CE%A18-%CE%A12%CE%97?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A40%CE%96469%CE%97%CE%A18-5%CE%97%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%96%CE%92469%CE%97%CE%A18-%CE%98%CE%92%CE%9A?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%9E%CE%93469%CE%97%CE%A18-%CE%9B%CE%9A%CE%96?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Μηχανολόγου Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%99%CE%99469%CE%97%CE%A18-%CE%A3%CE%A6%CE%A7?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%927%CE%94469%CE%97%CE%A18-%CE%9F7%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακός τίτλο συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A9%CE%9F469%CE%97%CE%A18-%CE%97%CE%94%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%93%CE%96469%CE%97%CE%A18-%CE%A5%CE%A4%CE%9A?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο πεδίο της αναγνώρισης προτύπων ή μηχανικής μάθησης ή επεξεργασίας σημάτων, εικόνας, βίντεο ή τεχνητής νοημοσύνης ή σε συναφές πεδίο
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%9F3469%CE%97%CE%A18-%CE%A764?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A4646%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9E5%CE%A8?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Λογοθεραπευτής
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A84146%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9F%CE%A5%CE%9E?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Λογοθεραπευτής
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A84146%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9F%CE%A5%CE%9E?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού)
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%94%CE%9D469%CE%924%CE%9C-%CE%9A1%CE%A6?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%961%CE%A3469%CE%924%CE%9C-%CE%A4%CE%9D0?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού́ Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%95%CE%9E469%CE%924%CE%9C-%CE%A91%CE%95?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τμημάτων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφαρμογών
Πληροφορικής ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%977%CE%9C469%CE%924%CE%9C-%CE%A1%CE%98%CE%A7?inline=true
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Σάμος)
* 1 με Πτυχίο συναφές με κοινωνική έρευνα (μεθοδολογία διεξαγωγής ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας πεδίου) από ΑΕΙ της Ελλάδος
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A6%CE%A446%CE%A88%CE%966-%CE%A9%CE%A77?inline=true
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Θήβα)
* 1 με Πτυχίο συναφές με κοινωνική έρευνα (μεθοδολογία διεξαγωγής ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας πεδίου) από ΑΕΙ της Ελλάδος
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F6%CE%9146%CE%A88%CE%966-83%CE%9A?inline=true
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Θήβα)
* 1 με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Οργανωσιακής Ψυχολογίας
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%92%CE%9646%CE%A88%CE%966-%CE%A895?inline=true
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Θήβα)
* 1 Μεταδιδακτορικό ερευνητή με Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο των Βάσεων Δεδομένων
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A0%CE%9D846%CE%A88%CE%966-%CE%9D65?inline=true
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Θήβα)
* 1 Μεταδιδακτορικό ερευνητή με Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο των Βάσεων Δεδομένων
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9C%CE%A446%CE%A88%CE%966-%CE%957%CE%9C?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A55946%CE%9C9%CE%9E%CE%97-4%CE%A4%CE%95?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A74%CE%9846%CE%9C9%CE%9E%CE%97-%CE%92%CE%A7%CE%9D?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Υποτροφίες σε:
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στη χωρική ανάλυση δεδομένων οδικής ασφάλειας
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στην στατιστική ανάλυση δεδομένων με γλώσσα ανοιχτού κώδικα
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στην προσομοίωση κυκλοφοριακών δικτύων και ανάλυση επιπτώσεων
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στην διαχείριση της κυκλοφορίας με χρήση μαθηματικών υποδειγμάτων προσομοίωσης της κυκλοφορίας
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στην μικροσκοπική κυκλοφοριακή προσομοίωση
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στην αποτύπωση και ανάλυση δεδομένων βιώσιμης αστικής κινητικότητας με έμφαση στις μετακινήσεις με ανθρώπινη ενέργεια
* 1 Υποψήφιος/α διδάκτορας με ειδίκευση στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων αστικής κινητικότητας με στόχο τον ορισμό δεικτών ευημερίας
* 1 Υποψήφιος/α διδάκτορας με ειδίκευση στην αστική κινητικότητα των αντίστοιχων μέσων μεταφοράς και των σχέσεων τους με τις αστικές δομές
* 1 Υποψήφιος/α διδάκτορας με ειδίκευση στη χρηματοδότηση και τιμολόγηση συστημάτων Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών και αλληλεπιδράσεις με την πόλη
* 1 Μεταδιδάκτορας με ειδίκευση στην ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων επιβατικών μεταφορών
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%94946%CE%A88%CE%A7%CE%92-7%CE%A6%CE%98?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης
* 1 Βιολόγος Υποψήφιος Διδάκτορας
* 1 Κτηνίατρος Υποψήφιος Διδάκτορας
* 1 Μηχανολόγος Μηχανικός Υποψήφιος Διδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70446%CE%A88%CE%A7%CE%92-6%CE%9A%CE%A9?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης
* 1 Βιοπληροφορικός ή Φαρμοκοποιός ή Γεωπόνος ή Βιολόγος ή Μορ. Βιολόγος ή Πληροφορικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος και Μηχανικός Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%A9%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9C%CE%91%CE%9A?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποτροφία για Υποψήφιο/α Διδάκτορα, κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ειδίκευσης Φυτοπροστασίας με αντικείμενο στις Μυκητολογικές ασθένειες των φυτών
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A867146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A05%CE%96?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης
* 1 Διδάσκοντες Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%A1846%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A86%CE%9E?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος ΠΕ ή ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%96%CE%97469%CE%927%CE%9A-%CE%99%CE%9C%CE%A6?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ/ΤΕ και Μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σχετικό με Συστήματα Τηλεπικοινωνιών / Τεχνολογία Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A0%CE%A6%CE%A0469%CE%927%CE%9A-%CE%93%CE%93%CE%A5?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Παιδαγωγικού Τμήματος και Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%929469%CE%927%CE%9A-%CE%97%CE%979?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΠΕ
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%96%CE%9C469%CE%927%CE%9A-%CE%9E4%CE%93?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/971%CE%A9469%CE%927%CE%9A-7%CE%97%CE%98?inline=true
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%A7%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A75%CE%98?inline=true
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
* 1 κάτοχος Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών, φοιτητής -τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών συναφές με την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%9C446%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A4%CE%99%CE%9C?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και εμπειρία σε προγραμματισμό δικτυακών τόπων
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A30469%CE%927%CE%97-%CE%A7%CE%A4%CE%A5?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 ΠΕ Ιστορίας – Αρχαιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/948%CE%9D469%CE%927%CE%9E-%CE%98%CE%9D%CE%A3?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Μεταδιδάκτορας με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Ιστορίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%9B%CE%A7469%CE%927%CE%9E-%CE%9E%CE%98%CE%A4?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Υποψήφιος Μεταδιδάκτορας Ειδικότητας Βιολόγου
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%A4%CE%9C469%CE%927%CE%9E-%CE%A4%CE%A83?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Γεωπόνος – Μεταδιδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%A3%CE%96469%CE%927%CE%9E-2%CE%980?inline=true
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* 1 Ακαδημαϊκό Υπότροφο στο Τμήμα Περιβάλλοντος
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%924%CE%9B46%CE%A88%CE%9D%CE%A8-%CE%98%CE%93%CE%A0?inline=true
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%A8%CE%9846%CE%A88%CE%9D%CE%A8-6%CE%A5%CE%9D?inline=true
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%97%CE%9B46%CE%A88%CE%9D%CE%A8-%CE%91%CE%93%CE%92?inline=true
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 Ερευνητής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα στην ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων και λογισμικού για την επεξεργασία των λαμβανόμενων από τα ΣμηΕΑ δεδομένων
* 1 Ερευνητής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
* 1 Ερευνητής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%96%CE%91469%CE%927%CE%9B-%CE%9146?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
*  Διδάσκοντες στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 21.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%A7%CE%96469%CE%927%CE%98-%CE%977%CE%A1?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονοµικών ή Θετικών Επιστηµών και Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης συναφές µε το αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%91%CE%91469%CE%927%CE%93-%CE%96%CE%9F%CE%9A?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΤΕ (ΤΕΙ/ATEI) Μηχανολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9E0469%CE%927%CE%93-%CE%9F%CE%A3%CE%96?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%978%CE%A7469%CE%927%CE%93-%CE%979%CE%A1?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/995%CE%A7469%CE%927%CE%93-0%CE%A9%CE%A8?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%924%CE%9B46%CE%A88%CE%9D%CE%A8-%CE%98%CE%93%CE%A0?inline=true
Πολυτεχνείο Κρήτης
* 1 Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%987469%CE%926%CE%9D-2%CE%926?inline=true
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%A8%CE%A746%CE%9C%CE%972%CE%99-%CE%9C7%CE%92?inline=true
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%95546%CE%9C%CE%972%CE%99-6%CE%9C5?inline=true
Σιβιτανίδειος Σχολή
* Ωρομίσθιους Εκπαιδευτές
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E8%CE%A0469%CE%92%CE%A81-%CE%A1%CE%A31?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Θετικής κατεύθυνσης, αποδεδειγμένη εμπειρία στην προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα διαστημικών εφαρμογών και δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, και εκπαίδευσης προσωπικού φορέων, και αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση και υλοποίηση συνεδρίων και ημερίδων εργασίας σχετικών με θέματα διαστημικών εφαρμογών και δορυφορικής Τηλεπισκόπησης
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%A7%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%92%CE%A68?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Διδακτορικό τίτλο σπουδών ή επιτυχή ολοκλήρωση διδακτορικών σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A19%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-0%CE%9D%CE%98?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Φυσικής Πανεπιστημιακού τομέα, Μεταπτυχιακό τίτλο με κατεύθυνση τη Φυσική της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος, εγγεγραμμένος σε διδακτορικό πρόγραμμα
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%922%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A82%CE%A6?inline=true
ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 με Πτυχίο (AEI) Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%91%CE%92469%CE%97%CE%9A%CE%9A-9%CE%97%CE%A6?inline=true
ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 με βασικό τίτλο σπουδών σε ένα από τα παρακάτω τμήματα: Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες, υποψήφιο διδάκτορα σε ένα από τα παρακάτω τμήματα: Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A3%CE%A3469%CE%97%CE%9A%CE%9A-9%CE%9C%CE%93?inline=true
ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στις Βιο-επιστήμες ή άλλα συναφή πεδία και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στις Βιο-επιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E7%CE%A6469%CE%97%CE%9A%CE%9A-%CE%9C%CE%9A%CE%99?inline=true
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
* 1 με Πτυχίο ΠΕ σε θετικές ή κοινωνικές επιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D1%CE%9B46%CE%9C%CE%9335-%CE%970%CE%A9?inline=true
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
* 1 ΠΕ Πληροφορικής / Μηχανικός Η/Υ ή ΠΕ Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A4%CE%9246%CE%9C%CE%9335-%CE%9C%CE%9A%CE%92?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 1 Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%9A946941%CE%94-%CE%91%CE%A48?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 5 Κάτοχοι διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ή ισοδύναμου διπλώματος) ή
πτυχιούχος Θετικών Επιστημών ή πτυχιούχος της Επιστήμης των Υπολογιστών
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%94846941%CE%94-%CE%A73%CE%A5?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα | Αθήνα)
* 1 με Δίπλωμα ή πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
* 1 με Δίπλωμα ή πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πολιτικών / Διεθνών Επιστημών ή ισοδύναμο
* 1 με τίτλο σπουδών (ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ) κατεύθυνσης Πληροφορικής / Δικτύων
* 1 με τίτλο σπουδών (ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ) κατεύθυνσης Πληροφορικής / Δικτύων
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B5%CE%9246941%CE%94-%CE%A5%CE%93%CE%A0?inline=true
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο Τεχνολόγου Ζωικής Παραγωγής απόφοιτο ΤΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%A99%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%9E%CE%A6%CE%9E?inline=true
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας του ΕΛΓΟ Δήμητρα
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%A99%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%9E%CE%A6%CE%9E?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Λυκόβρυση)
* 2 με πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Γεωπόνου ή άλλου συναφούς
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A98%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-5%CE%9A%CE%99?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Λυκόβρυση)
* 2 με πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Γεωπόνου ή άλλου συναφούς
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%91%CE%9F%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%9E%CE%A59?inline=true
ΕΛΓΟ Δήμητρα
* 3 θέσεις ερευνητών βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών
– 1 ερευνητής βαθμίδας Γ’ με γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική Βελτίωση Ψυχανθών»
– 1 ερευνητής βαθμίδας Γ’ στο Τμήμα Φυτοπροστασίας (Πάτρα), με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωργική Εντομολογία»
– 1 ερευνητής βαθμίδας Γ’ με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνικές Καλλιέργειας Βάμβακος»
* 1 θέση ερευνητή βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανθοκομία»
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%91%CE%9F%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%9E%CE%A59?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Λυκόβρυση)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D2%CE%9A469%CE%97%CE%A18-5%CE%9F0?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης με Πτυχίο ΑΕΙ Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A950%CE%9B46%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A7%CE%94%CE%9C?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης με Πτυχίο Βιολογίας ή συναφών επιστημών (π.χ. Χημείας ή Φαρμακευτικής)
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%97%CE%9746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9C%CE%9E0?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο στο γνωστικό αντικείμενο διαγνωστική και ακτινολογία στόματος
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%9B546%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%932%CE%98?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο για τις ανάγκες της Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%93%CE%9846%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%92%CE%97%CE%91?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο για τις ανάγκες της Δ’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/641%CE%9946%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%950%CE%A8?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο για την Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική-Ειδική Νοσολογία & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A77%CE%9546%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%933%CE%A5?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο για την Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%99046%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A5%CE%922?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο για την Α’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A942%CE%A746%CE%A8%CE%962%CE%9D-069?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%94%CE%9146%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A9%CE%A1%CE%A1?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Χημικός, Φαρμακοποιός, Βιολόγος, Γεωπόνος, κάτοχος Μεταπτυχιακού
* 1 ΠΕ Χημικός, Φαρμακοποιός, Βιολόγος, Γεωπόνος, Χημικός Μηχανικός κάτοχος Μεταπτυχιακού
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%9F046%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9597?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Θετικών Επιστημών με διδακτορικό
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A950446%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A6%CE%A6%CE%96?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο AΕΙ ειδικότητας Τεχνολόγου Τροφίμων ή συναφούς
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%A1%CE%9946%CE%9C9%CE%9E%CE%97-%CE%A5%CE%949?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης στον τομέα της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A6346%CE%9C9%CE%9E%CE%97-%CE%A0%CE%A7%CE%A1?inline=true
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
* 1 υποτροφία σε υποψήφιο διδάκτορα – ερευνητής στο γνωστικό αντικείμενο: Σχεδιαστής αξιόπιστων συστημάτων υλικού σε τεχνολογία FPGA για κρίσιμες εφαρμογές
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6733469%CE%927%CE%A4-%CE%94%CE%A75?inline=true
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
* 1 με Πτυχίο Πολιτικής Επιστήµης, ή Κοινωνιολογίας ή Επικοινωνίας και ΜΜΕ
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%9C%CE%9A469%CE%927%CE%93-%CE%9E96?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Διοίκησης ή Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή δίπλωμα Πολυτεχνείου
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A6%CE%97469%CE%924%CE%9C-%CE%9B%CE%A3%CE%99?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο (ΠΕ) Μηχανολόγου Μηχανικού ή (ΠΕ) Περιβάλλοντος
* 1 με Πτυχίο (ΠΕ) Μηχανολόγου Μηχανικού
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) Οικονομικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%A4546%CE%A88%CE%A7%CE%92-2%CE%92%CE%95?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C9%CE%9F46%CE%A88%CE%A7%CE%92-7%CE%9C%CE%9C?inline=true
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* 1 ΠΕ Μαθηματικών
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%93%CE%A3469%CE%927%CE%99-%CE%A977?inline=true
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* 1 με Πτυχίο θετικών επιστημών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου / ΤΕΙ) και Μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης σε σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A7746%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%9C%CE%A1%CE%9A?inline=true
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* 1 με Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ)
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A79%CE%A046%CE%A8%CE%963%CE%A0-3%CE%95%CE%A9?inline=true
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%A7%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A75%CE%98?inline=true
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Τμήματος Πληροφορικής / Ηλεκτρονικής και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδος (Πανεπιστημίου / ΤΕΙ) στο πεδίο της Πληροφορικής / Ηλεκτρονικής
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Τμήματος Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ή Ιχθυοκομίας – Αλιείας και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδος (Πανεπιστημίου / ΤΕΙ) σε συναφές αντικείμενο (Ιχθυολογία ή Αλιεία ή Υδατοκαλλιέργειες
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%93%CE%A846%CE%A8%CE%963%CE%A0-9%CE%A8%CE%A6?inline=true
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδας (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Οικονομικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδος (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) στο πεδίο της Χρηματοοικονομικής ή συναφούς γνωστικού πεδίου
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A0%CE%9546%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A3%CE%978?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* με Πτυχίο Οικονομικών/Διοικητικών Επιστημών και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοικητική Επιστήμη | Επιχειρησιακή Έρευνα
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%9A%CE%95469%CE%927%CE%97-%CE%A46%CE%A6?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Γεωλογίας Σχολής / Τμήματος ή συναφών Τμημάτων και Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D%CE%A7%CE%93469%CE%927%CE%98-%CE%A8%CE%9A%CE%A0?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%A90469%CE%927%CE%98-1%CE%97%CE%95?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 Ακαδημαϊκό Υπότροφο του Τμήματος Γεωλογίας, στο γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Πετρογραφία»
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D%CE%A7%CE%93469%CE%927%CE%98-%CE%A8%CE%9A%CE%A0?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης των Υλικών ή Μαθηματικών ή Δίπλωμα/Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΕ
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F26469%CE%927%CE%98-%CE%A6%CE%91%CE%99?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 ΠΕ Βιολόγος
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%A78469%CE%927%CE%98-%CE%9B%CE%A51?inline=true
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στους κλάδους Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων), Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές), Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%9A%CE%93469%CE%927%CE%94-%CE%A8%CE%A1%CE%99?inline=true
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A03%CE%9B469%CE%927%CE%94-%CE%A04%CE%99?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A761469%CE%927%CE%93-%CE%9C%CE%A8%CE%99?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%971469%CE%927%CE%93-%CE%A4%CE%A4%CE%A1?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/995%CE%A7469%CE%927%CE%93-0%CE%A9%CE%A8?inline=true
Πολυτεχνείο Κρήτης
* 1 Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου
Αιτήσεις μέχρι 19.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%987469%CE%926%CE%9D-2%CE%926?inline=true
Πολυτεχνείο Κρήτης
* 1 Διπλωματούχου ή Πτυχιούχου σε αντικείμενο συναφές με την Γεωπληροφορική και την Διαχείριση Περιβάλλοντος
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%93%CE%A0469%CE%926%CE%9D-9%CE%945?inline=true
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 ΤΕ Γεωπόνος
* 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής
* 1 Πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
* 1 ΤΕ Γεωπονίας ή Ζωικής Παραγωγής ή Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%98%CE%A346%CE%9C%CE%972%CE%99-%CE%A0%CE%A36?inline=true
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 εξωτερικού συνεργάτη – υποψήφιο διδάκτορα, με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%A4%CE%A84694%CE%A67-%CE%A7%CE%9B%CE%93?inline=true
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%946%CE%9B4694%CE%A67-%CE%95%CE%99%CE%A1?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Project Management (Διαχείριση Έργου)
* 1 με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
* 1 με Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9B%CE%9A46941%CE%94-%CE%A35%CE%A7?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Αθήνα)
* 1 με Πτυχίο Φιλολόγου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ 02)
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A0%CE%A846941%CE%94-%CE%9C%CE%A7%CE%94?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίουστην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/619946941%CE%94-%CE%96%CE%936?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Αθήνα)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο χώρο της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%94%CE%A746941%CE%94-%CE%A0%CE%9A%CE%9E?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9E%CE%9546941%CE%94-%CE%A573?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος
* 1 με Πτυχίο (ΠΕ) παιδαγωγικού τμήματος.
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%9E%CE%9246941%CE%94-%CE%9F%CE%99%CE%91?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο Γεωλογίας
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A52%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A9%CE%A8%CE%A8?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο Φυσικου
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D6%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A62%CE%9B?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο Γεωλόγου
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A6%CE%A5%CE%A8?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%984%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%93%CE%9C6?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
* 1 Γεωλόγο Msc
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A52%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A9%CE%A8%CE%A8?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
* 1 με Διδακτορικό στην Μετεωρολογία ή τη Φυσική Περιβάλλοντος
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%A7%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A0%CE%9F%CE%9C?inline=true
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοχημεία και Μεταπτυχιακό δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο της Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Μοριακής Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%A854694%CE%A67-%CE%A3%CE%97%CE%9A?inline=true
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία και Μεταπτυχιακό δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο της Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Μοριακής Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%946%CE%9B4694%CE%A67-%CE%95%CE%99%CE%A1?inline=true
ΕΛΚΕΘΕ (Κρήτη)
* 1 υποψήφιο διδάκτορα με Πτυχίο ΠΕ Θετικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Βιοπληροφορική, ή στην Πληροφορική Επιστήμη ή στα Μαθηματικά ή στην Ανάλυση Συστημάτων και Δικτύων ή σε συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/918%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%93%CE%A5%CE%99?inline=true
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 μεταπτυχιακό συνεργάτη στο πεδίο «Υπολογιστικής Ανάλυσης Φαινομένων Συγχρονισμού σε δίκτυα Νευρώνων με εφαρμογή σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες», με Πτυχίο Φυσικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού – Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%95%CE%98469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%A79%CE%9C?inline=true
Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας του ΕΛΓΟ Δήμητρα
* 1 Πτυχίο ΑΕΙ, Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων ή Χημικών Μηχανικών ή Χημείας ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C0%CE%94%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%A9%CE%A71?inline=true
Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Λάρισα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας, Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής
Αιτήσεις μέχρι 13.11.2019 (αν η ημερομηνία δεν είναι λανθασμένη, η πρόσκληση δημοσιεύθηκε… κατόπιν εορτής στο πρόγραμμα Διαύγεια).
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%A3%CE%A9%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-0%CE%9D6?inline=true
Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Λάρισα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής
* 1 με Πτυχίο ΑΤΕΙ Τεχνολόγων Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A32%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%A1%CE%A8%CE%95?inline=true
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Γεωτεχνικού κα Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές με την Κτηνιατρική Παρασιτολογία
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E48%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%A99%CE%A9?inline=true
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
* 1 ΠΕ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%A5%CE%9A46%CE%9C%CE%9335-%CE%98%CE%998?inline=true
ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 με Διδακτορικό στη βιοτεχνολογία ή βιολογία ή βιοχημεία
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%91%CE%94469%CE%97%CE%9A%CE%9A-%CE%A1%CE%986?inline=true
ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 Πτυχιούχος Βιολογικών Επιστημών με MSc στη (Βιο)πληροφορική και Διδακτορικό στις Θετικές επιστήμες
* 1 Πτυχιούχος Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%958%CE%A5469%CE%97%CE%9A%CE%9A-%CE%98%CE%9D9?inline=true
ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 με Διδακτορικό τίτλο σπουδών στις βιοεπιστήμες ή άλλα συναφή πεδία και τουλάχιστον πενταετή μεταδιδακτορική εργαστηριακή εμπειρία
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%A4%CE%A7469%CE%97%CE%9A%CE%9A-%CE%93%CE%A4%CE%9D?inline=true
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ
* 1 με Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημική Μηχανική
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A1%CE%96469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%99%CE%9E4?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D2%CE%9A469%CE%97%CE%A18-5%CE%9F0?inline=true
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Πετρελαίου
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%A89469%CE%97%CE%A18-41%CE%A0?inline=true
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη χημική μηχανική ή σε συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%9E%CE%99469%CE%97%CE%A18-%CE%A1%CE%9A0?inline=true
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός με Μεταπτυχιακό Τίτλο στο αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9F7469%CE%97%CE%A18-%CE%A7%CE%91%CE%A3?inline=true
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%9C%CE%91469%CE%97%CE%A18-7%CE%91%CE%99?inline=true
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού και Μεταπτυχιακό Τίτλο στο αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9F7469%CE%97%CE%A18-%CE%A7%CE%91%CE%A3?inline=true
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού και Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση Έργων
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%998%CE%93469%CE%97%CE%A18-%CE%98%CE%98%CE%94?inline=true
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Φυτοπαθολογία, την μοριακή ανίχνευση και γενετική παραλλακτικότητα των παθογόνων
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%A1%CE%96469%CE%97%CE%A18-%CE%92%CE%99%CE%99?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Γεωλόγος
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A5%CE%9646%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%98%CE%A90?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Φαρμακοποιός – Υποψήφιος Διδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%93746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9C%CE%9F%CE%A4?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%92%CE%A946%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9374?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Διοικητικής Υποστήριξης
* 1 ΠΕ Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%943%CE%A146%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A590?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με ειδικότητα στη Βιοπληροφορική
* 1 Κάτοχος Πτυχίου Βιολογίας
* 1 Μεταδιδάκτορας με ειδικότητα στη Μοριακή Βιοφυσική
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/92%CE%A1%CE%A346%CE%A8%CE%962%CE%9D-2%CE%9E%CE%A8?inline=true
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε Υποψήφιο διδάκτορα – ερευνητή Σχεδιαστής αξιόπιστων συστημάτων υλικού σε τεχνολογία FPGA για κρίσιμες εφαρμογές
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6733469%CE%927%CE%A4-%CE%94%CE%A75?inline=true
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
* 1 Ερευνητής Πληροφορικής – Αναλυτής με έμφαση στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και εφαρμογών Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security Researcher and Analyst)
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%9A%CE%9D469%CE%927%CE%A4-1%CE%A1%CE%A8?inline=true
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
* 1 Ερευνητής Πληροφορικής (IS Researcher) με Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής/Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων ή Θετικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ή Διαχείριση Έργων (Project Management) ή αντίστοιχο
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%95%CE%92469%CE%927%CE%A4-%CE%A449?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών / Διοικητικών Επιστημών / Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%9B446%CE%9C9%CE%9E%CE%97-7%CE%9C%CE%9D?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A9346%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9B0%CE%91?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A7%CE%9E46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%95%CE%A5%CE%9D?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B5146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%97%CE%9F%CE%A8?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/606%CE%9346%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A8%CE%98%CE%A4?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A930%CE%9E46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A70%CE%91?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%93%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%92-0%CE%97%CE%A7?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A960846%CE%A88%CE%A7%CE%92-4%CE%9B%CE%98?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%A5746%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A8%CE%9F7?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Χημικός, Υπότροφος μεταδιδάκτορας
* 1 Χημικός Μηχανικός, υπότροφος υποψήφιος διδάκτορας
* 1 Μηχανικός, υπότροφος υποψήφιος διδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%A4%CE%A446%CE%A88%CE%A7%CE%92-2%CE%A51?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Τεχνικό Προσωπικό υποστήριξης καλλιέργειας πειραματικών φυτών, με Απολυτήριο Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A9246%CE%A88%CE%A7%CE%92-1%CE%A43?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Γεωπόνος, Μεταδιδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A1%CE%9F46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A7%CE%9E%CE%9C?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Υποτροφίες σε Προπτυχιακούς φοιτητές ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D%CE%91%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%92-8%CE%9B%CE%A5?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 μεταδιδάκτορας ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο συναφές με το χώρο των δικτύων υπολογιστών
* 1 ερευνητής με Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο και ισότιμο (Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
* 1 μεταδιδάκτορας ερευνητής με Μεταπτυχιακό τίτλο συναφούς αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%9C8469%CE%927%CE%9A-%CE%94%CE%9A1?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%95%CE%A9469%CE%927%CE%9E-%CE%94%CE%A35?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και τεχνολογίας ΗΥ
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%9C%CE%91469%CE%927%CE%98-%CE%9F%CE%91%CE%9D?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχος ∆Ε/ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%98%CE%A6469%CE%927%CE%93-%CE%97%CE%94%CE%A4?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονοµικής κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%92%CE%A5469%CE%927%CE%93-%CE%99%CE%A15?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A18%CE%94469%CE%927%CE%93-%CE%9D6%CE%A8?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%91%CE%A7469%CE%927%CE%93-%CE%A05%CE%95?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Πολιτικής Επιστήµης, ή Κοινωνιολογίας ή Επικοινωνίας και ΜΜΕ
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%9C%CE%9A469%CE%927%CE%93-%CE%9E96?inline=true
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (Θέρμη)
* 1 ΠΕ κλάδου Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A6%CE%A3%CE%9F%CE%9E2%CE%9E-%CE%A37%CE%A9?inline=true
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) ΑΕ
* 1 Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής (ΠΕ/ΤΕ)
* 1 Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής (ΠΕ/ΤΕ)
* 1 με Πτυχίο Θετικών Επιστημών (ΠΕ/ΤΕ)
* 1 Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής (ΠΕ/ΤΕ)
* 1 Χειριστής Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%95%CE%9E0469%CE%97%CE%A1%CE%A7-67%CE%A5?inline=true
ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 Βιοεπιστήμονας με Βασικό τίτλο σπουδών σε ένα από τα παρακάτω τμήματα: Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%A6%CE%A6469%CE%97%CE%9A%CE%9A-8%CE%A9%CE%92?inline=true
ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 με Πτυχίο (AEI) Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%9C%CE%9C469%CE%97%CE%9A%CE%9A-%CE%9F%CE%A3%CE%9F?inline=true
Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Λάρισα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας, Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής ή άλλου συναφούς αντικειμένου
Δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια… κατόπιν εορτής.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%A3%CE%A9%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-0%CE%9D6?inline=true
Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Γεωτεχνικού και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές με την Κτηνιατρική Παρασιτολογία
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E48%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%A99%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Χανιά)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας με κατεύθυνση στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A87%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%949%CE%97?inline=true
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Χανιά)
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου ή ΠΕ Γεωλόγου ή άλλου συναφούς αντικειμένου
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου ή ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9985%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%A6%CE%94%CE%9A?inline=true
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Καλαμάτα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%967%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%A7%CE%92%CE%A1?inline=true
«Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας (Μαρούσι)
* 1 Γλωσσολόγος με εμπειρία στις βάσεις λεξικών δεδομένων
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9524469%CE%97%CE%9E%CE%A9-%CE%A8%CE%9C%CE%93?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 3 με Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ τμημάτων Πληροφορικής/Δικτύων ή συναφές
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%9C%CE%A046941%CE%94-%CE%A1%CE%9E%CE%A3?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού ή Επιστήμονα Πληροφορικής ή αντίστοιχης ειδικότητας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9F%CE%9646941%CE%94-%CE%952%CE%A1?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού ή Επιστήμονα Πληροφορικής ή αντίστοιχης ειδικότητας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%99046941%CE%94-%CE%A89%CE%A9?inline=true
Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) of the Foundation for research and Technology Hellas (FORTH)
* 1 PhD student in experiments in ultrafast THz sciencef
Applications, no later than December 20, 2019, 23:59 local Greece time.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%9E%CE%9D469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%959%CE%9F?inline=true
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας (Ηράκλειο)
* 1 Μοριακός Βιολόγος (MSc)
* 1 Φυσικός (PhD)
* 1 Μοριακός Βιολόγος (PhD)
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%A3%CE%91469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%93%CE%95%CE%93?inline=true
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ITE (Ηράκλειο)
* 1 με Διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/626%CE%A4469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A6%CE%9C6?inline=true
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ITE (Ηράκλειο)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε Μαθηματικές Επιστήμες
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε Μαθηματικές Επιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%993469%CE%97%CE%9A%CE%A5-6%CE%A3%CE%A1?inline=true
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ITE (Ηράκλειο)
* 1 με Διδακτορικό τίτλο στις κοινωνικές επιστήμες, με έμφαση σε θέματα εκπαιδευτικής έρευνας και πολιτικής και ερευνητική εμπειρία στο ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C8%CE%9D469%CE%97%CE%9A%CE%A5-9%CE%94%CE%9E?inline=true
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας γραφιστικής
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%96%CE%97469%CE%97%CE%A18-3%CE%A3%CE%9E?inline=true
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας γραφιστικής
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%9D%CE%9C469%CE%97%CE%A18-%CE%A8%CE%94%CE%94?inline=true
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας γραφιστικής
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%92%CE%96469%CE%97%CE%A18-%CE%94%CE%A19?inline=true
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία σε κάτοχο Πτυχίου ΑΕΙ Βιολογίας, εγγεγραμμένου υποψήφιου Διδάκτορα σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών για θέματα ανοσογενετικής
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/78%CE%94%CE%99469%CE%97%CE%A18-%CE%97%CE%9D%CE%9E?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* Υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%91%CE%9F46%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9413?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Γραμματειακής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A0%CE%9646%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A1%CE%98%CE%98?inline=true
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε Μηχανολόγο Μηχανικό
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A37%CE%A046%CE%A8%CE%96%CE%A34-0%CE%A4%CE%A9?inline=true
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 1 ΠΕ Πληροφορικής
* 1 ΠΕ Θετικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/942%CE%A74691%CE%92%CE%A3-%CE%A3%CE%A79?inline=true
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή ΠΕ Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
* 1 ΠΕ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
* 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών
* 1 ΠΕ Ιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%96%CE%A34691%CE%92%CE%A3-1%CE%9E8?inline=true
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 1 ΠΕ Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
* 1 ΠΕ Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών
* 1  ΠΕ Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%A9%CE%914691%CE%92%CE%A3-%CE%96%CE%93%CE%9C?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Φυσικού ή οποιασδήποτε άλλης Πολυτεχνικής Σχολής ή Πανεπιστημιακής σχολής θετικής κατεύθυνσης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Φυσικού ή οποιασδήποτε άλλης Πολυτεχνικής Σχολής ή Πανεπιστημιακής σχολής θετικής κατεύθυνσης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Φυσικού ή
οποιασδήποτε άλλης Πολυτεχνικής Σχολής ή Πανεπιστημιακής σχολής θετικής κατεύθυνσης.
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Φυσικού ή
οποιασδήποτε άλλης Πολυτεχνικής Σχολής ή Πανεπιστημιακής σχολής θετικής κατεύθυνσης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Φυσικού ή
οποιασδήποτε άλλης Πολυτεχνικής Σχολής ή Πανεπιστημιακής σχολής θετικής κατεύθυνση
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Φυσικού ή
οποιασδήποτε άλλης Πολυτεχνικής Σχολής ή Πανεπιστημιακής σχολής θετικής κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%918046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A0%CE%99%CE%93?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας – Πληροφορικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς
αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A842%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A5%CE%A70?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υπότροφος Μεταδιδάκτορας, Μηχανολόγος Μηχανικός
* 1 Υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός
* 1 Υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%A6046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9D%CE%942?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Τεχνικός γεωργικού πειραματισμού, απόφοιτος Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/93%CE%98346%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%94%CE%9F%CE%99?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Αυτοματισμού ή Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%9D%CE%A646%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%952%CE%A1?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υπότροφος Μεταδιδάκτορας, Μηχανολόγος Μηχανικός
* 1 Υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός
* 1 Υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%A6046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9D%CE%942?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 ερευνητής – Υποψήφιος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%9D%CE%9446%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A00%CE%93?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 5 Τεχνικοί Νεκροτομείου με Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ συναφές με Επιστήμες Υγείας
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%98546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9D92?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Διαμεσολαβητής με Γνώση της διαλέκτου Ρομανί της αντίστοιχης κοινότητας
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%9C%CE%A046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9353?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μεταδιδάκτορας υπότροφος, πτυχιούχος Γεωπονίας, κάτοχος διδακτορικού στη Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%99%CE%A546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A3%CE%A5%CE%A6?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Γεωπόνος ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής ή κάτοχος μεταπτυχιακού Γεωπονίας στην ειδίκευση «Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας» ή στην ειδίκευσή «Αειφορικά γεωργικά συστήματα παραγωγής και κλιματική αλλαγή»
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%9E%CE%9846%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A7%CE%9E%CE%92?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μεταδιδάκτορας υπότροφος, πτυχιούχος Γεωπονίας, κάτοχος διδακτορικού στη Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%99%CE%A546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A3%CE%A5%CE%A6?inline=true
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* 1 Διαμεσολαβητής με Γνώση της διαλέκτου Ρομανί της αντίστοιχης κοινότητας
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A54%CE%9C46%CE%A8%CE%963%CE%A0-4%CE%978?inline=true
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* 1 Κάτοχο Πτυχίου Πανεπιστημίου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών ή Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%97%CE%9C469%CE%927%CE%99-3%CE%A8%CE%A9?inline=true
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* Θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%A6%CE%A4469%CE%927%CE%99-%CE%912%CE%96?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 2 με Δίπλωμα – Πτυχίο ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A955%CE%9A46%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9C%CE%94%CE%94?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A91246%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%92%CE%97%CE%9C?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή συναφές και Μεταπτυχιακή επιμόρφωση στη Βιομιμητική Τεχνολογία ή συναφές
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ θετικών επιστημών η συναφές, Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Μοριακής βιολογίας και Γενετικής ή συναφές, υποψήφιος διδάκτορας σε θέματα βιοπληροφορικής
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών επιστημών ή συναφές και Διδακτορικό δίπλωμα με έμφαση στα ευφυή συστήματα
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%961%CE%A846%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9B95?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%982%CE%A546%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%94%CE%91%CE%94?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Μηχανικών
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A885%CE%9746%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%97%CE%9E%CE%A9?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Οικονομικών Επιστημών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Μηχανικών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%A3846%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A5%CE%9D5?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής
* 1 με Πτυχίο ΤΕ Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%9D446%CE%A8%CE%96%CE%A51-5%CE%9B1?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A91246%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%92%CE%97%CE%9C?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%A9%CE%9946%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%95%CE%A5%CE%93?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A903%CE%9746%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A1%CE%94%CE%A4?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Μηχανικών
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%96%CE%A046%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%93%CE%A7%CE%A7?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A1346%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A066?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Απολυτήριο Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%9B%CE%A046%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%935%CE%A1?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 3 Διοικητικοί
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A74%CE%A946%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9B0%CE%A5?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Μηχανικού
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A3%CE%9D46%CE%A8%CE%96%CE%A51-2%CE%976?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Σχολής με συναφές γνωστικό αντικείμενο με τις σχολές του ΔΠΘ που εδρεύουν στην Κομοτηνή
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A9946%CE%A8%CE%96%CE%A51-9%CE%98%CE%98?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A903%CE%9746%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A1%CE%94%CE%A4?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Υπάλληλος Γραφείου Πρωτοκόλλου, με Πτυχίο ΠΕ Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A16%CE%9D946%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9B%CE%94%CE%A1?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 ΠΕ Οικονομολόγος
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%974469%CE%927%CE%9E-66%CE%98?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 ΠΕ Οικονομολόγος
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%991469%CE%927%CE%9E-%CE%96%CE%94%CE%A0?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 ΠΕ Οικονομολόγος
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%A11469%CE%927%CE%9E-%CE%99%CE%9D2?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Περιβαλλοντολόγος ή Δασολόγος ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%9C2469%CE%927%CE%9E-%CE%9D%CE%A9%CE%9F?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Υπάλληλος Γραφείου Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%A6%CE%A8469%CE%927%CE%9E-3%CE%938?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 ΠΕ Οικονομολόγος
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%926%CE%9B469%CE%927%CE%9E-1%CE%973?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Ιατρικών εργαστηρίων
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%973%CE%99469%CE%927%CE%9E-3%CE%9E%CE%9E?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Ιατρικών εργαστηρίων
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%A4%CE%91469%CE%927%CE%9E-1%CE%A89?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Βοηθός Λογιστή, απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A7%CE%A6469%CE%927%CE%9E-%CE%9B%CE%A9%CE%9E?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* Υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%93%CE%9C469%CE%927%CE%97-%CE%9B%CE%994?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* Υποτροφίες σε υποψήφιους μεταδιδάκτορες
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B3%CE%A9469%CE%927%CE%97-%CE%A0%CE%A79?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%A0%CE%9C469%CE%927%CE%98-%CE%A1%CE%934?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας ΗΥ
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A04%CE%9B469%CE%927%CE%98-5%CE%91%CE%A0?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A5%CE%96469%CE%927%CE%98-%CE%A15%CE%99?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%9F%CE%A4469%CE%927%CE%98-%CE%990%CE%94?inline=true
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 3 Συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για οικονομική και οργανωτική υποστήριξη Έργων
* 1 Συνεργάτης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για την υποστήριξη των διαδικασιών προμηθειών σε υλοποιούμενα έργα
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F8%CE%9D469%CE%927%CE%9B-%CE%916%CE%A0?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* Υποτροφίες σε υποψήφιους μεταδιδάκτορες, με ∆ιδακτορική διατριβή συναφή µε το αντικείµενο της πρόσκλησης και επιστηµονικές δηµοσιεύσεις συναφείς µε το αντικείµενο της πρόσκλησης ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 5 έτη (2015 έως 2019)
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A886%CE%9A469%CE%927%CE%93-82%CE%9A?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι στη Χηµεία ή Γεωπονία και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης µε θέµα σχετικό µε τον φασµατοσκοπικό χαρακτηρισµό Οργανικών Ενώσεων
Αιτήσεις μέχρι 7.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A966%CE%94469%CE%927%CE%93-%CE%A8%CE%A78?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%91%CE%A7469%CE%927%CE%93-%CE%A05%CE%95?inline=true
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 με Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
* 1 με Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 8.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%978%CE%9F469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%A06%CE%98?inline=true
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
* 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ
* 1 Περιβαλλοντολόγος ΠΕ με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα σε θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%93%CE%A7469%CE%97%CE%9A%CE%9C-%CE%A4%CE%9E4?inline=true
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Μαρούσι)
* 1 Πτυχιούχος Νομικών, Οικονομικών, Θετικών ή Θεωρητικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%9D0469%CE%97%CE%9E%CE%A9-%CE%A6%CE%9E0?inline=true
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Μαρούσι)
* 1 Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κολλεγίου (Ν. 3696/2008 ως τροποποιηθείς ισχύει) Οικονομικών Επιστημών
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%98%CE%9C469%CE%97%CE%9E%CE%A9-11%CE%97?inline=true
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Μαρούσι)
* 3 Απόφοιτοι Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%A51469%CE%97%CE%9E%CE%A9-5%CE%9D%CE%A5?inline=true
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Μαρούσι)
* 1 Πτυχιούχος Νομικών, Οικονομικών, Θετικών ή Θεωρητικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%9D0469%CE%97%CE%9E%CE%A9-%CE%A6%CE%9E0?inline=true
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Αθήνα)
* 1 ΠΕ Διαιτολόγο με ιδιαίτερη γνώση/εξειδίκευση στα Ενδογενή Μεταβολικά Νοσήματα (Φαινυλκετονουρία, Γαλακτοζαιμία ανεπάρκεια του ερυθροκυτταρικού ενζύμου G6PD κλπ)
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A1%CE%9D469%CE%97%CE%A33-%CE%9B%CE%A7%CE%A3?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα – Αθήνα)
* 1 με Πτυχίο AEI Θετικής Κατεύθυνσης και Διδακτορικό Δίπλωμα
* 1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής
* 1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμο με Διδακτορικό σε θέματα σχετικά την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%9A%CE%A346941%CE%94-%CE%A8%CE%983?inline=true
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Αθήνα)
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου – ΤΕΙ)
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%A0%CE%9746%CE%9C77%CE%93-%CE%A6%CE%A7%CE%A5?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης Πολυτεχνικής Σχολής και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικός τίτλος με κατεύθυνση στην τηλεπισκόπηση και στη γεωπληροφορική ΑΕΙ/ΤΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%9D%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-2%CE%979?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%94%CE%A0469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%949%CE%9D?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
* 1 υποτροφία σε κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Αστρονομία ή Αστροφυσική
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A16%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A6%CE%A68?inline=true
Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) of the Foundation for research and Technology Hellas (Ioannina)
* 1 Junior Researcher position
Applications, no later than December 2, 2019, 14:00 local Greece time.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%961%CE%97469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%93%CE%98%CE%9D?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο για τις ανάγκες της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής – Ειδικής Νοσολογίας και Ομώνυμου Ερευνητικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A77%CE%9546%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%933%CE%A5?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο για τις ανάγκες της Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%93%CE%9846%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%92%CE%97%CE%91?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 3 ακαδημαϊκούς υποτρόφους για τις ανάγκες της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%91346%CE%A8%CE%962%CE%9D-991?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο για τις ανάγκες της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%99046%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A5%CE%922?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο για τις ανάγκες της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A942%CE%A746%CE%A8%CE%962%CE%9D-069?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο για τις ανάγκες της Δ’ Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/641%CE%9946%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%950%CE%A8?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%96%CE%9546%CE%A8%CE%962%CE%9D-3%CE%A8%CE%9E?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Σαντορίνη)
* 1 ΔΕ με Πιστοποιητικό Κατάδυσης
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%96%CE%9546%CE%A8%CE%962%CE%9D-3%CE%A8%CE%9E?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας ή συναφών επιστημών (π.χ. Χημείας ή Φαρμακευτικής)
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%97%CE%9746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9C%CE%9E0?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Διοίκησης ή Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή δίπλωμα Πολυτεχνείου
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A6%CE%97469%CE%924%CE%9C-%CE%9B%CE%A3%CE%99?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* Θέσεις μελών Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%9F%CE%A046%CE%9C9%CE%9E%CE%97-%CE%A0%CE%9A4?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 Τεχνολογικής Κατεύθυνσης στον τομέα της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A6346%CE%9C9%CE%9E%CE%97-%CE%A0%CE%A7%CE%A1?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%9E%CE%9946%CE%9C9%CE%9E%CE%97-%CE%98%CE%A4%CE%A0?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 2 με Πτυχίο Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%92%CE%A8%CE%A746%CE%9C9%CE%9E%CE%97-%CE%933%CE%A9?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο διδάκτορα με ειδίκευση στη χωρική ανάλυση δεδομένων οδικής ασφάλειας
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο διδάκτορα με ειδίκευση στην στατιστική ανάλυση δεδομένων με γλώσσα ανοιχτού κώδικα
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο διδάκτορα με ειδίκευση στην προσομοίωση κυκλοφοριακών δικτύων και ανάλυση επιπτώσεων
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο διδάκτορα με ειδίκευση στην διαχείριση της κυκλοφορίας με χρήση μαθηματικών υποδειγμάτων προσομοίωσης της κυκλοφορίας
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο διδάκτορα με ειδίκευση στην μικροσκοπική κυκλοφοριακή προσομοίωση
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο διδάκτορα με ειδίκευση στην αποτύπωση και ανάλυση δεδομένων βιώσιμης αστικής κινητικότητας με έμφαση στις μετακινήσεις με ανθρώπινη ενέργεια
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο διδάκτορα με ειδίκευση στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων αστικής κινητικότητας με στόχο τον ορισμό δεικτών ευημερίας
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο διδάκτορα με ειδίκευση στην αστική κινητικότητα των αντίστοιχων μέσων μεταφοράς και των σχέσεων τους με τις αστικές δομές
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο διδάκτορα με ειδίκευση στη χρηματοδότηση και τιμολόγηση συστημάτων Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών και αλληλεπιδράσεις με την πόλη
* 1 Υποτροφία σε Μεταδιδάκτορα με ειδίκευση στην ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων επιβατικών μεταφορών/
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%94946%CE%A88%CE%A7%CE%92-7%CE%A6%CE%98?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C9%CE%9F46%CE%A88%CE%A7%CE%92-7%CE%9C%CE%9C?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο (ΠΕ) Μηχανολόγου Μηχανικού ή (ΠΕ) Περιβάλλοντος
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) Οικονομικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%A4546%CE%A88%CE%A7%CE%92-2%CE%92%CE%95?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B7%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A1%CE%97%CE%9D?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A13546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%93%CE%95%CE%A1?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Κτηνιατρικής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A5446%CE%A88%CE%A7%CE%92-1%CE%9A%CE%99?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B7%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A1%CE%97%CE%9D?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A19%CE%9F46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A6%CE%92%CE%97?inline=true
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Μαθηματικών
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%93%CE%A3469%CE%927%CE%99-%CE%A977?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωανννίνων
* 1 με Πτυχίο Οικονομικών/Διοικητικών Επιστημών και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοικητική Επιστήμη / Επιχειρησιακή Έρευνα AEI
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%9A%CE%95469%CE%927%CE%97-%CE%A46%CE%A6?inline=true
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στους κλάδους Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων), Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές), Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%9A%CE%93469%CE%927%CE%94-%CE%A8%CE%A1%CE%99?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης των Υλικών ή Μαθηματικών ή Δίπλωμα/Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΕ
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F26469%CE%927%CE%98-%CE%A6%CE%91%CE%99?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας (ΠΕ) και Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%A78469%CE%927%CE%98-%CE%9B%CE%A51?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 Ακαδημαϊκό Υπότροφο του Τμήματος Γεωλογίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Πετρογραφία»
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D%CE%A7%CE%93469%CE%927%CE%98-%CE%A8%CE%9A%CE%A0?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%A90469%CE%927%CE%98-1%CE%97%CE%95?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο AEI
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2019 (δημοσιεύθηκε σήμερα 26.11.2019 στο πρόγραμμα Διαύγεια).
https://diavgeia.gov.gr/doc/995%CE%A7469%CE%927%CE%93-0%CE%A9%CE%A8?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας
Αιτήσεις μέχρι 6.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%971469%CE%927%CE%93-%CE%A4%CE%A4%CE%A1?inline=true
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Τεχνολόγος Γεωπόνος
* 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής
* 1 Πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
* 1 Πτυχιούχος Τεχνολόγος (ΤΕ) Γεωπονίας ή Ζωικής Παραγωγής ή Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%98%CE%A346%CE%9C%CE%972%CE%99-%CE%A0%CE%A36?inline=true
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ (Πάτρα)
* 1 με Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημική Μηχανική
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A1%CE%96469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%99%CE%9E4?inline=true
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ (Πάτρα)
* 1 υποψήφιο διδάκτορα για απασχόληση με υποτροφία, με Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού και ΜΔΕ στις Φαρμακευτικές Επιστήμες ή σε συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%94%CE%92469%CE%97%CE%9A%CE%A5-03%CE%92?inline=true
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ (Πάτρα)
* 1 υποψήφιο διδάκτορα για απασχόληση με υποτροφία, με Πτυχίο Φαρμακοποιού και ΜΔΕ στις Φαρμακευτικές Επιστήμες ή σε συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%981%CE%96469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%95%CE%A4%CE%A8?inline=true
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ (Πάτρα)
* 1 με Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%9A%CE%A5469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A63%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ (Πάτρα)
* 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές για απασχόληση με υποτροφία, Πτυχίο Χημικού
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%9B4469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%9158?inline=true
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ (Πάτρα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%93%CE%A6469%CE%97%CE%9A%CE%A5-0%CE%A9%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 μεταδιδακτορικός συνεργάτης με εμπειρία υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών κατάλληλων για Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%960%CE%A5469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%98%CE%9A%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 Μηχανικό Χωρικού Σχεδιασμού ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%91%CE%A4469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%99%CE%91%CE%92?inline=true
Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 με Πτυχίο AEI Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%979469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%92%CE%9F%CE%A1?inline=true
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ρέθυμνο)
* 1 με Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημική Μηχανική
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%A14469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%92%CE%A99?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Τηλε-εργασία)
* 1 με Πτυχίο Ψυχολογίας
* 2 με Πτυχίο Δασκάλου
* 2 με Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%98346941%CE%94-%CE%A3%CE%A4%CE%96?inline=true
Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας «Αθηνά» (Μαρούσι)
* 1 Απόφοιτος θετικών επιστημών ή ίδιων συναφών επιστημών με Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%929469%CE%97%CE%9E%CE%A9-0%CE%9B%CE%A7?inline=true
ΕΛΚΕΘΕ (Κρήτη)
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Θετικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Βιοπληροφορική, ή στην Πληροφορική Επιστήμη ή στα Μαθηματικά ή στην Ανάλυση Συστημάτων και Δικτύων ή σε συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/918%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%93%CE%A5%CE%99?inline=true
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) Α.Ε. (Αθήνα)
* 1 Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής με εμπειρία ως αναλυτής και ελεγκτής εφαρμογών λογισμικού (tester)
* 1 Διαχειριστής – Συντονιστής γραφείου αρωγής με εμπειρία στην οργάνωση, το συντονισμό και στην επίβλεψη γραφείων αρωγής χρηστών Πληροφοριακών Συστημάτων
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A38%CE%9F469%CE%97%CE%A1%CE%A7-%CE%9A90?inline=true
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%946%CE%9B4694%CE%A67-%CE%95%CE%99%CE%A1?inline=true
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοχημεία
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%A854694%CE%A67-%CE%A3%CE%97%CE%9A?inline=true
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%A4%CE%A84694%CE%A67-%CE%A7%CE%9B%CE%93?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωλόγου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο και σχετικό με το θέμα της σύμβασης μεταπτυχιακό τίτλο
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A6%CE%A5%CE%A8?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωλογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής Πανεπιστημιακού τομέα και Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A52%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A9%CE%A8%CE%A8?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Φυσικου και εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στην ανάλυση σεισμολογικών και παλιρροιογραφικών
δεδομένων
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D6%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A62%CE%9B?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%984%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%93%CE%9C6?inline=true
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
* 1 Δρ. Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Βιολόγος ή συναφούς ιδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%A6%CE%9E469%CE%97%CE%95%CE%A0-%CE%973%CE%9A?inline=true
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
* 1 Απόφοιτος Βιολογίας ή Βιοεπιστημών
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%9D%CE%91469%CE%97%CE%95%CE%A0-%CE%94%CE%99%CE%A3?inline=true
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Πετρελαίου και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%A89469%CE%97%CE%A18-41%CE%A0?inline=true
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη χημική μηχανική ή σε συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%9E%CE%99469%CE%97%CE%A18-%CE%A1%CE%9A0?inline=true
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού και Μεταπτυχιακό Τίτλο στο αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9F7469%CE%97%CE%A18-%CE%A7%CE%91%CE%A3?inline=true
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας γραφιστικής
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%96%CE%97469%CE%97%CE%A18-3%CE%A3%CE%9E?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%921%CE%9C469%CE%97%CE%A18-%CE%95%CE%9D7?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματέας
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E3%CE%A846%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A00%CE%97?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Υποστήριξης Γραφείου, με Πτυχίο ΑΕΙ Φιλοσοφικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%A6346%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%993%CE%9E?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Νοσηλευτικής
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%A0746%CE%A8%CE%962%CE%9D-3%CE%A7%CE%A3?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 2 θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε αντικείμενο Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%9A%CE%9D46%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9D%CE%98%CE%A3?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο)
* 1 με Πτυχίο Ιατρικής Σχολής με Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής και διδακτορικό
* 1 με Πτυχίο Ιατρικής Σχολής με Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής και μεταπτυχιακό
* 1 με Πτυχίο Ιατρικής Σχολής και μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%96%CE%9246%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%99%CE%91%CE%A0?inline=true
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Διδάσκοντες Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Αιτήσεις μέχρι 22.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/646%CE%A646%CE%A88%CE%966-%CE%A4%CE%93%CE%9C?inline=true
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου, Κτηνιάτρου ή Βιολόγου και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%9A%CE%9746%CE%A88%CE%966-%CE%A7%CE%A1%CE%9C?inline=true
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου, Κτηνιάτρου ή Βιολόγου και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%9A%CE%9746%CE%A88%CE%966-%CE%A7%CE%A1%CE%9C?inline=true
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου, Κτηνιάτρου ή Βιολόγου από ΑΕΙ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%9A%CE%9746%CE%A88%CE%966-%CE%A7%CE%A1%CE%9C?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A7%CE%A846%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%96%CE%99%CE%97?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες τμήματος Φυσικής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%963346%CE%A88%CE%A7%CE%92-2%CE%A75?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Χημικός Μηχανικός
* 1 Χημικός
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%9F946%CE%A88%CE%A7%CE%92-9%CE%9A%CE%9C?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A4%CE%9A46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A6%CE%A4%CE%97?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%9D546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9E%CE%A86?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Χημείας
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A05%CE%9646%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%94%CE%A6%CE%A7?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάσκοντες Τμήματος Φυσικής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%963346%CE%A88%CE%A7%CE%92-2%CE%A75?inline=true
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* 1 με Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) Οικονομικής κατεύθυνσης
* 1 με Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ)
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A5%CE%A746%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A608?inline=true
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Παιδαγωγικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A11%CE%94469%CE%927%CE%99-3%CE%942?inline=true
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή συναφές
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%94%CE%A3469%CE%927%CE%99-%CE%A3%CE%99%CE%A7?inline=true
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ορθή επανάληψη)
* 1 με Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών ή Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%91%CE%96469%CE%927%CE%99-4%CE%949?inline=true
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A1%CE%98469%CE%927%CE%99-%CE%9F%CE%A8%CE%91?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο και ισότιμο (Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών… (κακή εκτύπωση)
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%9C%CE%92469%CE%927%CE%9A-0%CE%A9%CE%A6?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού – Φυσικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%9B%CE%9C469%CE%927%CE%9A-%CE%9C%CE%9A%CE%A8?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με … (κακή εκτύπωση) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών …
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%9C%CE%92469%CE%927%CE%9A-0%CE%A9%CE%A6?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Απολυτήριο Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%9F%CE%9646%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9B%CE%A50?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 Πτυχιούχου / Διπλωματούχου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ή
Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%958%CE%9646%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9335?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Μεταδιδάκτορας Ερευνητής στην ερευνητική υποδομή ELIXIR, με Πτυχίο Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%A8%CE%97469%CE%927%CE%9E-09%CE%98?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Λογιστής/Οικονομολόγος, με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9141469%CE%927%CE%9E-%CE%A7%CE%A3%CE%A5?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας ή Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας ή συναφούς από ΑΕΙ ή ΤΕΙ τΠτυχίο Βιολογίας, Χημείας ή Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας ή συναφούς από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%9C%CE%9C469%CE%927%CE%9E-544?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Πληροφορική η σε συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A8%CE%93469%CE%927%CE%97-3%CE%954?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε συναφές αντικείμενο με την επεξεργασία εικόνων και σημάτων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και την διδακτορική διατριβή).
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%93%CE%A0469%CE%927%CE%97-2%CE%9B%CE%9B?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* Διδάσκοντες στο Τμήμα Ιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 8.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%9A2469%CE%927%CE%98-1%CE%92%CE%9B?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο πληροφορικής
* 1 με Πτυχίο Παιδαγωγικών (Δασκάλων ή Νηπιαγωγών), Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Ψυχολογίας
Αιτήσεις μέχρι 8.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A50%CE%93469%CE%927%CE%98-%CE%92%CE%A7%CE%A6?inline=true
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 Ανταποδοτικής
Υποτροφίας σε Υποψήφιο Διδάκτορα με Πτυχίο Mηχανικού ΗΥ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%95%CE%A7469%CE%927%CE%98-%CE%9A%CE%A5%CE%97?inline=true
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
* 1 Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ
* 1 Πτυχιούχος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9F%CE%A346%CE%9C%CE%972%CE%99-%CE%9E%CE%A6%CE%95?inline=true
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
* 1 Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ
* 1 Πτυχιούχος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A3%CE%A746%CE%9C%CE%972%CE%99-2%CE%A8%CE%A9?inline=true
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
* 1 με Πτυχίο οικονομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης, ή επιστημών πληροφορικής ή επιστημών μηχανικού ή εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής και Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών οικονομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης, ή πληροφορικής ή στατιστικής
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%A9%CE%A9%CE%995%CE%96-%CE%974%CE%A3?inline=true
Ινστιτούτο Παστέρ
* 1 με Πτυχίο Φαρμακοποιού, Χημικού, Βιολόγου ή Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 18.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%91%CE%9A46%CE%A8%CE%A76%CE%A4-%CE%97%CE%9B%CE%9D?inline=true
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 2 θέσεις Ερευνητών Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master στον υπολογιστικό σχεδιασμό
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A6%CE%9F469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%98%CE%A5%CE%9B?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 2 με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Θετικής κατεύθυνσης και εμπειρία σε έργα με κατεύθυνση στην Τηλεπισκόπηση και στη Γεωπληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%A4%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A4%CE%95%CE%A9?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Θετικής κατεύθυνσης και εμπειρία στον προγραμματισμό εργασιών, και διαχείριση δράσεων σχετιζόμενων με την μεταφορά τεχνογνωσίας και δικτύωσης για ανάπτυξη ευκαιριών στη αγορά (business development)
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A0%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A1%CE%916?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών και Μεταπτυχιακός τίτλος στη Φυσική Περιβάλλοντος
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-6%CE%92%CE%A1?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Θετικής κατεύθυνσης και στην οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση εθνικών ή ευρωπαϊκών έργων και συμβολή στην υλοποίηση παραδοτέων έργων στους τομείς της Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής, και ανάπτυξης δεξιοτήτων (capacity building)
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%96%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%971%CE%94?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Θετικής κατεύθυνσης και εμπειρία σε έργα με κατεύθυνση στην Τηλεπισκόπηση και στη Γεωπληροφορική, καθώς και στο συντονισμό έργων, τη διαχείριση ομάδων εργασίας, την υλοποίηση έργων και τη συγγραφή παραδοτέων, καθώς και στην συγγραφή προτάσεων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στους τομείς της Τηλεπισκόπησης, σε συνδυασμό με αντικείμενα Πληροφορικής και Γεωπληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%A4%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A4%CE%95%CE%A9?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρίας ως ερευνητή/ερευνήτρια σε Εθνικά Κέντρα Ερευνών ή Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη μελέτη κλιματικών και γεωμορφολογικών δεδομένων και τάσεων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A6%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-9%CE%A1%CE%94?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A975%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%97%CE%9B4?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A7%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-8%CE%9A%CE%97?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Γεωλογίας
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%9B%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-4%CE%9E5?inline=true
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%A8%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-17%CE%A1?inline=true
ΕΛΚΕΘΕ (Αργυρούπολη)
* 1 Πτυχιούχο ΠΕ Πληροφορικής ή Σχολών Θετικών Επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου Παν/κού Τομέα της ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) με επιστημονική εξειδίκευση/εμπειρία: (1) στην κατασκευή χωρικών βάσεων δεδομένων (2) στη διαχείριση, επεξεργασία και σύνθεση αλιευτικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και (3) στην παραγωγή υποβάθρων υψηλής ανάλυσης.
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A8%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%A377?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Βιολόγος
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A63%CE%9E46%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%997%CE%92?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 26.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%933%CE%9A46%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%94%CE%A3%CE%A9?inline=true
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο – ιατρό
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%932646%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A7%CE%97%CE%96?inline=true
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 με Πτυχίο Φυσικής, κάτοχο Διδακτορικού Τίτλου στο πεδίο των εφαρμογών των λέιζερ στα υλικά
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%92%CE%9146%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%9B%CE%9F%CE%A3?inline=true
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 με Πτυχίο Στατιστικού ή Οικονομολόγου Πανεπιστημιακού επιπέδου με γνώση στο επιστημονικό πεδίο της Στατιστικής και εφαρμοσμένης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
Αιτήσεις μέχρι 26.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%91%CE%A846%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%99%CE%986?inline=true
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 με Πτυχίο Φυσικής
Αιτήσεις μέχρι 26.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/697%CE%9146%CE%A8%CE%96%CE%A34-43%CE%99?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* Κατόχους Διδακτορικού
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9430469%CE%924%CE%9C-%CE%9D%CE%A6%CE%97?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8236469%CE%924%CE%9C-%CE%9C%CE%A3%CE%A1?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ/ΤΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%9E%CE%A0469%CE%924%CE%9C-8%CE%9D1?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή Διοίκησης ή Θετικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίων ή Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας ή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%A78469%CE%924%CE%9C-%CE%94%CE%A9%CE%9E?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Υποψήφιο Διδάκτορα τμημάτων, Οικονομικών Σπουδών ή Πληροφορικής ή Στατιστικής ή συναφούς αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A843%CE%A4469%CE%924%CE%9C-9%CE%938?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 27.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%935%CE%97469%CE%924%CE%9C-5%CE%A69?inline=true
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 2 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή ΠΕ Πληροφορικής με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%94%CE%974691%CE%92%CE%A3-%CE%92%CE%A4%CE%9F?inline=true
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 1 ΠΕ Γεωγραφίας ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%A054691%CE%92%CE%A3-%CE%9A%CE%97%CE%99?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%9B046%CE%9C9%CE%9E%CE%97-%CE%9876?inline=true
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με  Δίπλωμα ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Θετικών Επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ή στην Πληροφορική ή συναφές
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με Δίπλωμα ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ή στην Πληροφορική ή συναφές
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με Δίπλωμα ή Πτυχίο Πληροφορικής ή συναφές και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ή στην Πληροφορική ή συναφές
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με Δίπλωμα ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ή στην Πληροφορική ή συναφές
* 1 Εγγεγραμμένος -η φοιτητής/τρια τμήματος Πληροφορικής ΑΕΙ (ή ισότιμο), που να έχει παρακολουθήσει
επιτυχώς το 50% των μαθημάτων του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%934%CE%A8469%CE%927%CE%A4-4%CE%99%CE%9B?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Γεωπόνος, Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση στη Φυτοπαθολογία
* 1 Γεωπόνος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών Ειδίκευσης Φυτοπροστασίας με αντικείμενο στις
μυκητολογικές ασθένειες των φυτών
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A9046%CE%A88%CE%A7%CE%92-9%CE%9C%CE%A0?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%99%CE%9746%CE%A88%CE%A7%CE%92-718?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%92%CE%A746%CE%A88%CE%A7%CE%92-3%CE%98%CE%99?inline=true
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 3 υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Θεολογίας
Αιτήσεις μέχρι 20.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%91%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%92-36%CE%9A?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 2 εξωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη προηγμένης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με βάση την τεχνολογία έξυπνων δικτύων»
Αιτήσεις ….
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A876%CE%97469%CE%927%CE%9A-%CE%97%CE%A7%CE%9E?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%A1%CE%9C469%CE%927%CE%9A-%CE%A7%CE%970?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ή
Μηχανολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%A76469%CE%927%CE%9A-%CE%951%CE%98?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Δίπλωμα Μηχανολόγου – Μηχανικού
* 1 με Πτυχίο κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού
Αιτήσεις μέχρι 27.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%9F%CE%91469%CE%927%CE%9A-%CE%9C%CE%9B%CE%9E?inline=true
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 Διδάσκοντες στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Αιτήσεις μέχρι 22.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%937469%CE%927%CE%9A-%CE%97%CE%9C0?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο Τμήματος Νομικής
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A4%CE%9E46%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A4%CE%98%CE%A9?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Νομικού ή Οικονομολόγου
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%91%CE%A846%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9C%CE%943?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο Ανθρωπολογίας ή συναφούς αντικειμένου και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Βιολογική Ανθρωπολογία
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A9%CE%A546%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9F76?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο Βιοεπιστημών (Μοριακής Βιολογίας, Βιολογίας, Βιοχημείας, κ.α.) ή Φυσικής
* 1 με Πτυχίο Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Βιοφυσικής κ.α.)
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A7146%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A69%CE%97?inline=true
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* Διδάσκοντες στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F2%CE%9C46%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A00%CE%A7?inline=true
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, σχετικό με τις τεχνολογίες πολιτισμού και επικοινωνίας ή τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό ψηφιακών προϊόντων
Αιτήσεις μέχρι 26.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%948469%CE%927%CE%9B-%CE%9A%CE%9F%CE%9B?inline=true
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* Κατόχους Διδακτορικού
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%9C%CE%A946%CE%A88%CE%9D%CE%A8-%CE%9C%CE%95%CE%92?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή Μηχανική των Έξυπνων Υλικών και Ενεργειακές εφαρμογές
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%916469%CE%927%CE%97-%CE%A698?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωλογίας και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σπουδών (MSc) στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία, Υποψήφιος/α Διδάκτορας με ερευνητικό αντικείμενο στην Ενεργό Τεκτονική-Σεισμοτεκτονική Γεωλογία
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%98%CE%A6469%CE%927%CE%97-6%CE%997?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 Αρχιτέκτων Μηχανικός, υποψήφιος Διδάκτωρ στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%9D%CE%92469%CE%927%CE%97-%CE%9C%CE%9D%CE%99?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 Πτυχιούχος Χημικός, Μεταπτυχιακός φοιτητής με ειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%9D2469%CE%927%CE%97-%CE%A8%CE%925?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Χημείας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με ειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων και Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας (ειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων)
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%97%CE%9A469%CE%927%CE%97-%CE%A8%CE%92%CE%A6?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος
ημεδαπής/αλλοδαπής
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%A63469%CE%927%CE%97-%CE%98%CE%9B%CE%92?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A85%CE%A3469%CE%927%CE%97-%CE%92%CE%9B%CE%96?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή Μηχανική των Έξυπνων Υλικών και Ενεργειακές εφαρμογές
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%95%CE%9A469%CE%927%CE%97-%CE%97%CE%A8%CE%9F?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής, Υποψήφιος Διδάκτωρ στην Ιατρική με γνωστικό αντικείμενο τη Νεφρολογία και μεταμόσχευση νεφρού
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%934469%CE%927%CE%97-%CE%9A0%CE%93?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%A63469%CE%927%CE%97-%CE%98%CE%9B%CE%92?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Χημείας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με ειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων και Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας (ειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων)
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%97%CE%9A469%CE%927%CE%97-%CE%A8%CE%92%CE%A6?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 Πτυχιούχος Χημικός, Μεταπτυχιακός φοιτητής με ειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%9D2469%CE%927%CE%97-%CE%A8%CE%925?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A85%CE%A3469%CE%927%CE%97-%CE%92%CE%9B%CE%96?inline=true
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή Μηχανική των Έξυπνων Υλικών και Ενεργειακές εφαρμογές
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%95%CE%9A469%CE%927%CE%97-%CE%97%CE%A8%CE%9F?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιοχημείας Βιοτεχνολογίας ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%9D%CE%99469%CE%927%CE%9E-7%CE%A1%CE%9F?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Χημείας ή συναφούς ειδικότητας, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στις βιοϊατρικές και μοριακές επιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A30469%CE%927%CE%9E-%CE%997%CE%A4?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή συναφούς
Αιτήσεις μέχρι 27.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A6%CE%A7469%CE%927%CE%9E-297?inline=true
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενο Γεωπονικών Επιστημών ή Επιστημών Περιβάλλοντος
Αιτήσεις μέχρι 27.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/694%CE%A8469%CE%927%CE%9E-%CE%98%CE%9B%CE%A1?inline=true
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A60%CE%9A469%CE%927%CE%94-33%CE%A7?inline=true
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στους κλάδους της Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%A0%CE%9E469%CE%927%CE%94-7%CE%9A1?inline=true
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 27.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%9F%CE%99469%CE%927%CE%94-%CE%91%CE%9D%CE%A4?inline=true
Πολυτεχνείο Κρήτης
* 1 Μηχανικός ΑΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και Διδακτορικού Διπλώματος στο ευρύτερο αντικείμενο των υδατικών πόρων και το περιβάλλον
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%9C3469%CE%926%CE%9D-%CE%94%CE%91%CE%A3?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Απόφοιτος Σχολής Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΙΕΚ)
Αιτήσεις μέχρι 26.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%9F%CE%A0469%CE%927%CE%93-7%CE%A7%CE%94?inline=true
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής
Αιτήσεις μέχρι 26.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%963%CE%9C469%CE%927%CE%93-%CE%A8%CE%92%CE%92?inline=true
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 με Πτυχιούχος Πολυτεχνικής Σχολής Ηλεκτρονικών/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A8%CE%9C46%CE%9C%CE%972%CE%99-%CE%96%CE%9B5?inline=true
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτου (Κηφισιά)
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου Πανεπιστημιακού Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Διδακτορικό Δίπλωμα ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυτοπροστασία στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωργικής Φαρμακολογίας ή/και Εντομολογίας
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A84%CE%9746%CE%A8%CE%A7%CE%9E3-%CE%92%CE%A75?inline=true
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτου (Κηφισιά)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονικού Τμήματος, με κατεύθυνση Εδαφολογία
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%95646%CE%A8%CE%A7%CE%9E3-%CE%A52%CE%97?inline=true
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 πτυχιούχος τμήματος Μαθηματικών με μεταπτυχιακό στην Πληροφορική στο πεδίο/ ή θεματική περιοχή: Προδιαγραφές και Σχεδιασμός Συστήματος
Αιτήσεις μέχρι 30.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%94%CE%91469%CE%97%CE%95%CE%92-9%CE%A1%CE%A0?inline=true
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
* 1 με Πτυχίο από Ανώτατη Σχολή (ΑΕΙ) Οικονομικής Κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 20.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A184469%CE%97%CE%95%CE%A1-%CE%96%CE%9A%CE%9A?inline=true
ΙΤΥΕ Διόφαντος
* 1 με Πτυχίο Φιλολόγου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ 02)
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%91346941%CE%94-%CE%99%CE%93%CE%9B?inline=true
ΕΟΠΠΕΠ (Νέα Ιωνία)
* 1 Συνεργάτη στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας – Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%93%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%9B-9%CE%98%CE%A6?inline=true
ΕΟΠΠΕΠ (Νέα Ιωνία)
* 1 Συνεργάτη στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας – Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9B0%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%9B-34%CE%A3?inline=true
ΕΟΠΠΕΠ (Νέα Ιωνία)
* 1 Συνεργάτη στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας – Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%995%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%9B-%CE%98%CE%9E0?inline=true
ΕΟΠΠΕΠ (Νέα Ιωνία)
* 1 Συνεργάτη στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας – Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A16%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%9B-%CE%A6%CE%97%CE%92?inline=true
ΕΟΠΠΕΠ (Νέα Ιωνία)
* 2 Συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας – Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%966%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%9B-1%CE%9B%CE%9B?inline=true
ΕΟΠΠΕΠ (Νέα Ιωνία)
* 2 Συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας – Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%9B-2%CE%A94?inline=true
ΕΟΠΠΕΠ (Νέα Ιωνία)
* 2 Συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας – Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%9B-2%CE%A94?inline=true
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Γεωπονική, Μοριακή Διαγνωστική, Φαρμακευτική,
κλπ.) και Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Γεωπονική, Μοριακή Διαγνωστική, Φαρμακευτική, κλπ)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ σε Φυσική ή Μηχανολογία (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) ή σχετικό πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών και Διδακτορικό σε μικρο/ηλεκτρονική ή διεπιστημονική έρευνα στο τομέα της βιοτεχνολογίας με έμφαση μηχανολογία – βιοαισθητήρες
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Γεωπονική, Μοριακή Διαγνωστική, Φαρμακευτική,
κλπ.) και Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών και Διδακτορικό σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Γεωπονική,
Μοριακή Διαγνωστική, Φαρμακευτική, κλπ)
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%A3%CE%91469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%93%CE%95%CE%93?inline=true
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης, με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική κ.α.) ή Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών κ.α.)
Αιτήσεις μέχρι 30.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%9E1469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A1%CE%A7%CE%98?inline=true
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 – Υποψήφιος διδάκτορας, με Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία
Αιτήσεις μέχρι 30.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E5%CE%94469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A56%CE%A7?inline=true
Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) of the Foundation for research and Technology Hellas (FORTH) (Heraklion)
* 1 master student, Bachelor’s degree in materials science or chemical engineering
Αpplications, no later than the November 30, 2019, 23:59 local Greece time.
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%A0%CE%95469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A49%CE%A1?inline=true
Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) of the Foundation for research and Technology Hellas (FORTH) (Heraklion)
* 1  post-doctoral researcher in Physical Sciences
Αpplications, no later than the January 6th 2020, 23:59 local Greece time.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%98%CE%9D469%CE%97%CE%9A%CE%A5-6%CE%9F4?inline=true
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 Business  Developer
Αpplications, no later than the November 30, 2019, 23:59 local Greece time.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A902%CE%A7469%CE%97%CE%9A%CE%A5-34%CE%A7?inline=true
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 MSc student
Αpplications, no later than the November 30, 2019, 23:59 local Greece time.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%96%CE%95469%CE%97%CE%9A%CE%A5-7%CE%A5%CE%95?inline=true
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 Researcher (MSc)
Αpplications, no later than the November 30, 2019, 23:59 local Greece time.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A15469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A0%CE%934?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 Ερευνητή Β’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία λογισμικού ευφυών αλγορίθμων και συστημάτων»
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%9A4469%CE%97%CE%A18-%CE%A92%CE%A0?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%992469%CE%97%CE%A18-%CE%A77%CE%99?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A0%CE%95469%CE%97%CE%A18-%CE%A8%CE%94%CE%99?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%979%CE%A1469%CE%97%CE%A18-%CE%A3%CE%9F%CE%97?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9765469%CE%97%CE%A18-%CE%93%CE%92%CE%94?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%9D469%CE%97%CE%A18-3%CE%92%CE%9D?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A3%CE%99469%CE%97%CE%A18-%CE%A7%CE%91%CE%A0?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%9D469%CE%97%CE%A18-3%CE%92%CE%9D?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%997469%CE%97%CE%A18-%CE%9804?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/682%CE%A1469%CE%97%CE%A18-%CE%9E2%CE%A6?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%997469%CE%97%CE%A18-%CE%9804?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή
συναφούς ειδικότητας και  Διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9765469%CE%97%CE%A18-%CE%93%CE%92%CE%94?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A0%CE%95469%CE%97%CE%A18-%CE%A8%CE%94%CE%99?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A3%CE%99469%CE%97%CE%A18-%CE%A7%CE%91%CE%A0?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο AEI Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) Πληροφορικής ή (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) Μηχανικών Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A984%CE%A1469%CE%97%CE%A18-%CE%9B%CE%91%CE%A5?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A8%CE%A0469%CE%97%CE%A18-%CE%A8%CE%A8%CE%9B?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A107469%CE%97%CE%A18-%CE%92%CE%9E4?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο AEI Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) Πληροφορικής ή (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) Μηχανικών Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A984%CE%A1469%CE%97%CE%A18-%CE%9B%CE%91%CE%A5?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/682%CE%A1469%CE%97%CE%A18-%CE%9E2%CE%A6?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%9B3469%CE%97%CE%A18-%CE%9F%CE%956?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή
συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%94%CE%9E469%CE%97%CE%A18-4%CE%93%CE%9F?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή άλλης συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9F0469%CE%97%CE%A18-%CE%9514?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή άλλης συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%94%CE%98469%CE%97%CE%A18-%CE%A0%CE%A6%CE%95?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%A7%CE%91469%CE%97%CE%A18-%CE%A4%CE%A3%CE%96?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη) (Ορθή επανάληψη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%94%CE%96469%CE%97%CE%A18-%CE%9D%CE%9A%CE%A7?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πολυμέσα, Πληροφοριακά Συστήματα, Ψηφιακά Μέσα ή συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%986469%CE%97%CE%A18-0%CE%9C%CE%9E?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%94%CE%98469%CE%97%CE%A18-%CE%A0%CE%A6%CE%95?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9F0469%CE%97%CE%A18-%CE%9514?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D%CE%9B%CE%9D469%CE%97%CE%A18-3%CE%A6%CE%94?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%94%CE%96469%CE%97%CE%A18-%CE%9D%CE%9A%CE%A7?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%9E%CE%9A469%CE%97%CE%A18-8%CE%94%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A655469%CE%97%CE%A18-%CE%A17%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%9E%CE%9A469%CE%97%CE%A18-8%CE%94%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A655469%CE%97%CE%A18-%CE%A17%CE%A9?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%9A5469%CE%97%CE%A18-%CE%A67%CE%A0?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9217469%CE%97%CE%A18-5%CE%9D%CE%9A?inline=true
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πολυμέσα, Πληροφοριακά Συστήματα, Ψηφιακά Μέσα ή συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%986469%CE%97%CE%A18-0%CE%9C%CE%9E?inline=true
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και αποδεδειγμένες γνώσεις στο αντικείμενο της παραγωγής, μετατροπής ή διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A56469%CE%97%CE%A18-6%CE%A45?inline=true
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%9C%CE%99469%CE%97%CE%A18-%CE%980%CE%A6?inline=true
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Πτολεμαΐδα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
Αιτήσεις μέχρι 27.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%9E%CE%97469%CE%97%CE%A18-%CE%A53%CE%9C?inline=true
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας, εγγεγραμμένος (-η) φοιτητής/φοιτήτρια σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο την κλινική και βιομηχανική φαρμακολογία – κλινική τοξικολογία
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D%CE%A02469%CE%97%CE%A18-%CE%94%CE%A6%CE%A0?inline=true
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Νευροεπιστήμη, εγγεγραμμένος (-η) υποψήφιος (-α) Διδάκτορας σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών σχετικό με το πεδίο της Νευροεπιστήμης / Νευροανοσολογίας.
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A920469%CE%97%CE%A18-%CE%99%CE%A59?inline=true
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Τεχνολογία Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A67%CE%96469%CE%97%CE%A18-%CE%9A89?inline=true
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικών και Διδακτορικό τίτλο στο αντικείμενο της Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A414469%CE%97%CE%A18-%CE%9F%CE%A73?inline=true
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού και Μεταπτυχιακό τίτλο στο Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A3%CE%A9469%CE%97%CE%A18-%CE%A4%CE%95%CE%9D?inline=true
Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του ΕΚΕΤΑ (Θεσσαλονίκη)
* 1 Υποτροφία σε Μηχανολόγο Μηχανικό με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Περιβαλλοντική διαχείριση και βιωσιμότητα, εγγεγραμμένο υποψήφιο Διδάκτορα σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας υποτροφίας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%9D%CE%9A469%CE%97%CE%A18-4%CE%9E%CE%91?inline=true