Αρχική Περιφέρειες Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Συνάντηση εργασίας για τις νέες τεχνολογίες

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Συνάντηση εργασίας για τις νέες τεχνολογίες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «COGISTICSCOoperative loGISTICS for sustainable mobility of goods» του προγράμματος ICTPSP διοργάνωσε σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Συνεργατικά Συστήματα και Συνεργασία για Μείωση Επιπτώσεων Εμπορευματικών Ροών στη Δυτική Θεσσαλονίκη».

Ήδη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εφαρμόζει στη Θεσσαλονίκη τις συνεργατικές υπηρεσίες κινητικότητας για τη μείωση εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης ενέργειας στις εμπορευματικές μεταφορές, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ) και τις εταιρίες Tredit και Seaway.

Στη σημερινή συνάντηση εργασίας συμμετείχαν φορείς που εμπλέκονται είτε στη διαχείριση των υποδομών, είτε στην οργάνωση των εμπορευματικών μεταφορών, όπως και ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών, στα οποία υλοποιείται πιλοτικά η νέα τεχνολογία, που συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη οδική μεταφορά των εμπορευμάτων καθώς μπορεί να συμβάλει στη μείωση του χρόνου της μεταφοράς αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι άλλοι τρεις εταίροι από την Ελλάδα συμμετέχουν σε διεθνή κοινοπραξία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, η οποία έχει αναπτύξει την πιλοτική εφαρμογή για τις εμπορευματικές μεταφορές στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Δέκα φορτηγά της εταιρίας Seaway κατάλληλα εξοπλισμένα χρησιμοποιήθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή τεσσάρων υπηρεσιών του «Co-GISTICS»:

Εξοικονόμηση ενέργειας στις μετακινήσεις μέσω αξιοποίησης έξυπνων συστημάτων σηματοδότησης.

-Υποστήριξη περιβαλλοντικά φιλικής οδήγησης eco-drive για οδηγούς βαρέων οχημάτων.

Εκτίμηση και παρακολούθηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα στις εμπορευματικές μεταφορές σε αστικές και περιαστικές περιοχές.

Απόδειξη παραλαβής προϊόντων για τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Το έργο CO-GISTICS στοχεύει στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των έξυπνων συστημάτων στις εμπορευματικές μεταφορές και περιλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή έξυπνων συστημάτων και υπηρεσιών για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και τη μείωση της συμφόρησης στις οδικές μεταφορές. Το CO-GISTICS έχει ως σκοπό να αυξήσει επίσης την αποδοτικότητα του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμων και βέβαια συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, οι οδηγοί των φορτηγών μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση της πιλοτικής εφαρμογής πετυχαίνοντας βελτίωση των συνθηκών εργασίας και μείωση του άγχους μέσα από την παροχή πληροφοριών σχετικά με την κίνηση στην Δυτική Θεσσαλονίκη και τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής στους σηματοδότες», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δημήτρης Χατζηβρέττας.

Στόχος της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα ήταν η παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής και οι άλλες δράσεις του έργου και επίσης η αποτίμηση των ωφελειών της εφαρμογής από τους άλλους φορείς, τόσο αναφορικά με τη χρησιμότητά της, όσο και με τις τυχόν βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν, ώστε να επεκταθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και σε άλλα σημεία της πόλης.

Είναι η πρώτη φορά που ένα ευρωπαϊκό έργο στοχεύει στην εξ ολοκλήρου εφαρμογή συνεργατικών συστημάτων κινητικότητας στις εμπορευματικές μεταφορές. Η εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη συνδυάζει υφιστάμενα συστήματα εμπορευματικών μεταφορών με καινοτόμες λύσεις, όπως οι συνεργατικές υπηρεσίες και τα «ευφυή φορτία» και υλοποιείται στο κέντρο της πόλης και στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της.

Τα δέκα φορτηγά (με 15 χρήστες που εξοικειώθηκαν με την εφαρμογή) εξοπλίστηκαν με εξειδικευμένες συσκευές (εντός του οχήματος) και επικοινωνούν με την οδική υποδομή της πόλης, δηλαδή με κατάλληλα εξοπλισμένους σηματοδότες σε βασικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης. Τα φορτηγά λαμβάνουν υπηρεσίες ενημέρωσης για τη βέλτιστη ταχύτητα κίνησης όταν προσεγγίζουν τους φωτεινούς σηματοδότες, υπηρεσίες υποστήριξης για περιβαλλοντικά φιλική οδήγηση σε όλες τις διαδρομές που ακολουθούν, καθώς και υπηρεσίες εκτίμησης του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα και την παρακολούθηση της παράδοσης φορτίων τους με χρήση εφαρμογής σε κινητά ή και tablet (Proof Of Delivery).

Οι ωφέλειες από την πιλοτική εφαρμογή, σύμφωνα με τους ειδικούς είναι:

-Οι συνεργατικές υπηρεσίες του CO-GISTICS συνεισφέρουν στη μείωση των εκπεμπόμενων από τις εμπορευματικές μεταφορές ρύπων στη Θεσσαλονίκη, εφαρμόζοντας την υπηρεσία υποστήριξης περιβαλλοντικά φιλικής οδήγησης και βελτιώνοντας την περιβαλλοντική συνείδηση των οδηγών. Στους οδηγούς παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης για το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα και πώς αυτό μπορεί να μειωθεί, εφαρμόζοντας τεχνολογίες υποστήριξης περιβαλλοντικά φιλικής οδήγησης και επιλογής περιβαλλοντικά φιλικών προφίλ ταχύτητας.

-Το CO-GISTICS αυξάνει επίσης την αποδοτικότητα του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών μέσω της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και μέσω της άμεσης παρακολούθησης της παράδοσης φορτίων με χρήση εφαρμογής σε κινητά ή και tablet (Proof Of Delivery).

-Επίσης, οι οδηγοί των φορτηγών θα ωφεληθούν από τη χρήση των υπηρεσιών, που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, μέσα από την παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία