Αρχική Παιδεία Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Νέο μεταπτυχιακό στην παιδαγωγική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Νέο μεταπτυχιακό στην παιδαγωγική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων οργανώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το πρόγραμμα δίνει ειδικεύσεις στην:

 1. Προσχολική Αγωγή
 2. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 3. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Κείμενο προθέσεων φοίτησης με λόγους συμμετοχής και επιστημονικά ενδιαφέροντα
 • Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης Αγγλικών
 • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου
 • Διπλωματική ή πτυχιακή εργασία

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως 10 Ιανουαρίου 2020

Δείτε ΕΔΩ την αίτηση