Προσλήψεις με αμοιβή έως 22.000€ – Δείτε το ΑΕΙ που προσλαμβάνει συνεργάτες

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Tο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις έργου με έξι πτυχιούχους εξωτερικούς συνεργάτες ηλεκτρολόγους μηχανικούς για την υποστήριξη του έργου «Συνεργατικό Ευρωπαϊκό Σύστημα για την Εξουδετέρωση Μη Επανδρωμένων Εναέριων Συστημάτων- JEY CUAS».

  Αντικείμενο του έργου

  Σχεδιασμός, Προσομοίωση (CST, HFSS, ADS), Κατασκευή και Μετρήσεις ενεργών και παθητικών μικροκυματικών διατάξεων υψηλής ισχύος με έμφαση στη σχεδίαση, προσομοίωση, κατασκευή και μετρήσεις επιδόσεων μικροκυματικών ενισχυτών υψηλής ισχύος (της τάξης των kW). Το αντικείμενο του έργου εντάσσεται στο πλαίσιο της τεχνικής έκθεσης των πακέτων εργασίας WP4-WP5 και της ανάπτυξης των σχετικών εργαστηριακών πρωτότυπων υποσυστημάτων.

  Διάρκεια σύμβασης

  Η σύμβαση θα διαρκέσει έως 30/11/2023 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε ενδεχόμενη χρονική επέκταση του έργου και με ενδεχόμενη αύξηση του ποσού.

  Αμοιβές

  Η συνολική αμοιβή των εξωτερικών συνεργατών κυμαίνεται στα:

  • έως 3.400€
  • έως 4.800€
  • έως 5.200€
  • έως 6.000€
  • έως 7.200€
  • έως 22.000€

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

  • είτε αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 8.30 – 13.30)
  • είτε ταχυδρομικάμέχρι και τις 26/05/2023 στη διεύθυνση:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
  Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
  Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης Κ1
  Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43

  Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.