Αρχική Συνεντεύξεις-Γνώμες Οι κερδισμένοι από το νέο φορολογικό!

Οι κερδισμένοι από το νέο φορολογικό!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα τελευταία δέκα χρόνια είχε γίνει συνήθεια να αντιμετωπίζουμε με φόβο τα φορολογικά νομοσχέδια αφού επέβαλαν συνεχώς αυξήσεις φόρων, αλλά και νέους ή μονιμοποιήσεις εκτάκτων , μειώσεις εισοδημάτων και γενικότερα διατάξεις οι οποίες αποδείχθηκαν επιβλαβείς προς την οικονομία, αφού τα αποτελέσματα τους τα ζούμε καθημερινά.

Μετά από αρκετά χρόνια λοιπόν το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευσή, αντιμετωπίζεται με συγκρατημένη «συμπάθεια» από τους φορολογούμενους , αφού περιλαμβάνει περισσότερες θετικές προς αυτούς διατάξεις, χωρίς όμως την αποφυγή και των ενδεχόμενων παγίδων.

Το νομοσχέδιο λοιπόν στις 33 σελίδες του περιλαμβάνει :

 • Μείωση του ποσοστού φορολογίας νομικών προσώπων στο 24% από το 28% που ισχύει σήμερα. Μάλιστα η εν λόγω μείωση θα ισχύσει για τα εισοδήματα της φετινής χρήσης και θα φανεί άμεσα στις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν το 2020.
 • Μείωση του φόρου μερισμάτων στο 5% από το 10% που ισχύει για την φετινή χρήση. Μέσω αυτής θεωρείτε ότι θα γίνει φιλικότερο το περιβάλλον για την προσέλκυση επενδυτών από το εξωτερικό.
 • Θέσπιση κινήτρων για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα φυσικών προσώπων που επιθυμούν να προβούν σε επενδύσεις άνω των 500.000 ευρώ , μέσω της κατ’ αποκοπή φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματος τους για 15 έτη.
 • Μείωση φορολογικής κλίμακας φυσικών προσώπων με θέσπιση του πρώτου κλιμακίου στο 9% , για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, με παράλληλη μείωση των συντελεστών κατά μία ποσοστιαία μονάδα , για εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ ετησίως.
 • Το αφορολόγητο των μισθωτών παραμένει σταθερό ενώ αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο , χωρίς μάλιστα να υπάρχει ο περιορισμός της μείωση σε έως τρία τέκνα που ίσχυε μέχρι τώρα.
 • Θέσπιση κινήτρων αισθητικής, ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης κτιρίων με μείωση φόρου εισοδήματος κατά 40% των δαπανών παροχής υπηρεσιών που γίνονται για την αναβάθμιση των κτιρίων.
 • Ολική απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων όσων φορολογουμένων παρουσιάζουν αναπηρίες άνω του 80%
 • Επίσης επιπλέον περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις , στις οποίες δίνει κίνητρα στο να προβούν στην διενέργεια κάποιων δαπανών όπως είναι οι εξής :
 • Θέσπιση κινήτρων για διενέργεια δαπανών που αφορούν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης , οι οποίες θα εκπίπτουν από το εισόδημα της επιχείρησης στο σύνολο του.
 • Θέσπιση κινήτρων για πραγματοποίηση δαπανών που αφορούν το προσωπικό και την μετακίνηση του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή με αντιρρυπαντικά αυτοκίνητα.
 • Αναστολή για τρία έτη του ΦΠΑ νεόδμητων κατοικιών που έχουν άδεια οικοδομής μετά το 2006, αλλά και του φόρου υπεραξίας ακινήτων.

Βέβαια εκτός των ανωτέρω θετικών στοιχείων εμπεριέχει και την δημιουργία μια σειράς νέων υποχρεώσεων από τους φορολογούμενους, αφού αυξάνει αρκετά την υποχρέωση διενέργειας εξόδων με την χρήση των τραπεζικών μέσων πληρωμής.

Με τα νέα δεδομένα λοιπόν το ποσό των αποδείξεων που θα πρέπει να συλλεχθεί θα είναι το 30% του συνολικού πραγματικού εισοδήματος του φορολογούμενου , το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στις μισθωτές υπηρεσίες.

Στο «παιχνίδι» πλέον των αποδείξεων μπαίνουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες , αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια.

Το ανώτατο όριο των αποδείξεων που θα ζητάτε είναι θα το ποσό των 20.000 ευρώ , ενώ αν δεν συλλεχθεί το ζητούμενο ποσό προβλέπεται επιβολή επιπλέον φόρου ύψους 22% επί του ποσού της διαφοράς.

Επιπλέον στο νομοσχέδιο προβλέπεται μείωση του ορίου των τιμολογίων που θα πρέπει να πληρώνονται τραπεζικά στα 300 ευρώ από τα 500 ευρώ , ενώ παράλληλα θεσπίζεται η υποχρέωση στις επιχειρήσεις να πληρώνουν τα ενοίκιά τους μέσω τραπεζών , γιατί διαφορετικά δεν θα τους αναγνωρίζεται το έξοδο.

Άρθρο του φοροτεχνικού Ηλία Χατζηγεωργίου