ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Dimosio.gr βρήκε και σας παρουσιάζει τις 290 ανοικτές θέσεις εργασίας με περίοδο υποβολής μέχρι την Δευτέρα στις 16/11/2020.  Συγκεκριμένα πρόκειται για θέσεις εργασίας μέχρι 12 μηνών με τις προκηρύξεις που ξεχωρίζουν αν ειναι εκείνη στον Δήμο Πειραιά και τις 118 συμβάσεις 8μηνης διάρκειας, τον Δήμο Βόλου 58 ατόμων διάρκειας 8 μηνών και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας 35 ατόμων.

Στις παρακάτω προσλήψεις θα βρείτε ακόμα και ειδικότητες όπως του κτηνιάτρου, του αρχαιολόγου, μάγειρα μέχρι και Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου.

Οι προσλήψεις:

 • Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη 118 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/11/2020-16/11/2020

Επικοινωνία:
213 2022250, 213 2022566
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 58 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Επικοινωνία:
24213 53118, 24213 53121, 24213 53124
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 10/11/2020 έως 16/11/2020.

Επικοινωνία: 26310 55654
Δείτε τις προκηρύξεις εδώ και εδώ 
 • Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 16/05/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/11/2020-16/11/2020

Επικοινωνία:
26953 60324, 26953 60415. 26953 60385
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Επικοινωνία:
213 2065831, 213 2065155, 213 2065863, 213 2065054, 213 2065151
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στην προκήρυξη και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 09-11-2020 έως και 13-11-2020.

Επικοινωνία: 210 3215548
Δείτε τις προκηρύξεις εδώ και εδώ
 • Ο Δήμος Αποκορώνου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.
Επικοινωνία: 28253 40318
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα (3) τριών μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 09-11-2020 έως 13-11-2020.

Επικοινωνία: 2313 310239
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/11/2020-13/11/2020

Επικοινωνία:
213 2007186, 213 2007153, 213 2007155, 213 2007189
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
3 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 09/11/2020 έως 13/11/2020.

Επικοινωνία: 26610 48310
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Βύρωνα ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης.
Επικοινωνία:
213 2008682
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Βύρωνα ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Μάγειρα νε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Επικοινωνία: 213 2008682
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Ψυχολόγος
1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

Επικοινωνία:
213 2007366-7
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/11/2020-12/11/2020

Επικοινωνία:
25233 50165, 25233 50167
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγος
1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 06-11-2020 έως 12-11-2020.

Επικοινωνία: 28210 44418, 28210 94487
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 4 μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΔΕ Ειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 4-11-2020 έως και 12-11-2020.

Επικοινωνία: 28310 23653, 28310 58842
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/11/2020-16/11/2020

Επικοινωνία:
28313 40721, 28313 40735
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 10/11/2020 έως 16/11/2020.

Επικοινωνία: 2310 407569

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Ο Δήμος Αμφιλοχίας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.
Επικοινωνία: 26423 60434
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/11/2020-13/11/2020

Επικοινωνία: 24253 50213
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/11/2020-13/11/2020

Επικοινωνία:
23313 50112, 23313 50116
Δείτε την προκήρυξη εδώ