ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

“Τρέχουν” μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 253 ανοικτές θέσεις εργασίας σε δήμους και φορείς όλης της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 16 προκηρύξεις που αφορούν Δήμους (Αθηναίων, Παλαιού Φαλήρου, Κορινθίων), ΔΕΗ και φορείς (Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης ).

Το Dimosio.gr συγκέντρωσε τις 253 ανοικτές θέσεις εργασίας σε διάφορες ειδικότητες και σας τις παρουσιάζει.

Δείτε τις προκηρύξεις:

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 2 μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/10/2020-29/10/2020.

Επικοινωνία:
22510 22087

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην προκήρυξη.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
1 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/10/2020-29/10/2020.

Επικοινωνία:
22510 22087, 22510 40716

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20/10/2020-29/10/2020

Επικοινωνία:
27413 61000

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2)μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/10/2020-30/10/2020.

Επικοινωνία:
23310 29737, 23310 22145

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ΥΕ Καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/10/2020-30/10/2020

Επικοινωνία:
213 2020202, 213 2020207

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 87 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/10/2020-30/10/2020

Επικοινωνία:
210 3673423-5

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Το Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης του Υπουργείου Τουρισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΤΕ Τεχνικού Πληροφορικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/10/2020-30/10/2020

Επικοινωνία:
25510 25288

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Τεχνίτη Ελαιοχρωματιστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/10/2020-30/10/2020

Επικοινωνία:
info@dpapxol.gov.gr

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/10/2020-30/10/2020.

Επικοινωνία:
28310 23653, 28310 58842

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην πρόσκληση.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
1 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/10/2020-30/10/2020.

Επικοινωνία:
22510 22087, 22510 40716

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/10/2020-30/10/2020

Επικοινωνία:
210 5102451, 210 5102470

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΥΕ Καθαριστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021.

Περίδος Υποβολής Αιτήσεων:  21/10/2020-30/10/2020

Επικοινωνία:
210 6834550

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 31/12/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

2 ΠΕ Αρχαιολόγους
3 ΔΕ Εξειδικευμένους Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένους Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20/10/2020-30/10/2020.

Επικοινωνία:
2610 276143, 2610 275070, 2610 241266

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2 ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/10/2020-30/10/2020

Επικοινωνία:
25313 52443, 25313 52470

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων για την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 65 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Έως 30/10/2020

Επικοινωνία:
210 5246515-6

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 • Ο Δήμος Σκιάθου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
1 ΠΕ Ψυχολόγος

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Έως 31/10/2020

Επικοινωνία:
24273 50137

Δείτε την προκήρυξη εδώ.