ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ογδόντα μια (81) προσλήψεις σε διάφορες ειδικότητες έχουν ανακοινώσει 7 Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες τρέχουν αυτές τις ημέρες και υπάρχει ακόμα περιθώριο αιτήσεων για τις θέσεις σε διάφορους τομείς.

Υπάρχουν ανοικτές θέσεις για αρχαιολόγους, Μηχανικούς, εξειδικευμένους εργάτες & εργατοτεχνίτες, ακόμη και συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Το Dimosio.gr συγκέντρωσε τις ανοικτές θέσεις στις εφορείες αρχαιοτήτων και σας τις παρουσιάζει.

  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα όπως αναφέρεται για κάθε ειδικότητα στην αντίστοιχη προκήρυξη:

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 22/09/2020 έως 28/09/2020.

Επικοινωνία: 26310 55654

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ, εδώ & εδώ
  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στη συγκεκριμένη προκήρυξη.

2 ΠΕ Αρχαιολόγοι
1 ΤΕ Μηχανικών με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων
10 ΥΕ Εξειδικευμένων εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 18-09-2020 έως 24-09-2020.

Επικοινωνία:
24610 98801
Δείτε την προκήρυξη εδώ
  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στην προκήρυξη.

1 ΤΕ Συντηρητής Έργων Τέχνης (Πρώην Ομάδας Α΄ ή Τομέα Α’) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων
4 ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες
5 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 22-09-2020 έως 28-09-2020.

Επικοινωνία:
27410 32630
Δείτε την προκήρυξη εδώ
  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως και 31/12/2020.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών για ανασκαφικές εργασίες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 23/9/2020 έως και 29/9/2020.

Επικοινωνία:
27310 25363, 27310 28503
Δείτε την προκήρυξη εδώ
  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών
2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 17/09/2020 έως 23/09/2020.

Επικοινωνία:
27210 22534 & 27210 26770
Δείτε την προκήρυξη εδώ
  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
2 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών
2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 17.09.2020 έως 23.09.2020.

Επικοινωνία:
26810 24636
Δείτε την προκήρυξη εδώ
  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα επτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

6 ΠΕ Αρχαιολόγων
2 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην συντήρηση κεραμικών, μετάλλου, λίθου (1η κατεύθυνση πρώην τομέας Α΄) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικών, μετάλλου, λίθου
1 ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων
8 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα

Υποβολή Αιτήσεων έως 25-09-2020.

Επικοινωνία:
23850 28206
Δείτε την προκήρυξη εδώ