Αρχική Υπουργεία Οδηγίες του ΥΠΕΣ για την ολοκλήρωση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020

Οδηγίες του ΥΠΕΣ για την ολοκλήρωση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας δίνει το υπουργείο Εσωτερικών με σχετική εγκύκλιο.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο  παρατίθενται βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2020.

Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, με ημερομηνία αναφοράς την 14η Δεκεμβρίου 2020 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής, παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Απογραφής (www.apografi.gov.gr) στη διαδρομή Κινητικότητα / Οδηγίες Χρήσης.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι  τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των φορέων υποδοχής πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους έως την 31η Ιανουαρίου 2021, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του αρ. 6 του ν. 4440/2016 «12,  η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούνται τόσο οι φορείς προέλευσης και υποδοχής, όσο και τα αρμόδια τριμελή όργανα αξιολόγησης, να συντονιστούν και να ολοκληρώσουν τις ενέργειές τους , βάσει των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Επιπλέον, το υπουργείο γνωστοποιεί  ότι με το νέο έτος θα εκκινήσει ο Α΄ Κύκλος Κινητικότητας έτους 2021.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ