Αρχική Οικονομία ΟΔΔΗΧ: Με αρνητικό επιτόκιο και η νέα έκδοση 6μηνων έντοκων γραμματίων

ΟΔΔΗΧ: Με αρνητικό επιτόκιο και η νέα έκδοση 6μηνων έντοκων γραμματίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να παραμένει σταθερό στο -0,39% και την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 1,67 φορές έναντι 1,82 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,041 δισ. ευρώ, ενώ έγιναν δεκτές προσφορές έως του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 26 Αυγούστου στις 12μ.μ.