Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε συνολικά 600 εκατομμύρια ευρώ την Τετάρτη 26 Ιουνίου, μέσω δημοπράτησης εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων. Ο αρχικός στόχος της δημοπρασίας ήταν τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τον ΟΔΔΗΧ, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 984 εκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας το ζητούμενο ποσό κατά 1,97 φορές. Η απόδοση καθορίστηκε στο 3,44%.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Οι προσφορές έγιναν δεκτές μέχρι το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τις δημοπρασίες δεν επιβάλλεται καμία προμήθεια.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις