Τις προσφορές που έκανε δεκτές μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 5ης Αυγούστου 2020, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ: 13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 187.500.000 ευρώ
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 100,010

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020.