Αρχική ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων – Πως θα υποβάλετε την αίτηση σας

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων – Πως θα υποβάλετε την αίτηση σας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Πρεμιέρα» κάνει σήμερα το πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχείων. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας τη χειμερινή περίοδο 2017-2018, δηλαδή στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουαρίου 2018. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, όπως προβλέπει η Δημόσια Πρόσκληση 2/2018, έχουν οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή και ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η  Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της  Θεσσαλονίκης

Β) Έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.  σε ισχύ

Γ) Είναι εποχικές. Έχουν  διακόψει δηλαδή τη συνεχόμενη λειτουργία τους την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την πενταετία 2012-2016. Επιχειρήσεις που μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο, ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά), έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εφόσον διέκοψαν την συνεχόμενη λειτουργία τους πριν την 1η Νοεμβρίου 2016. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2016 και μετά, δεν επιχορηγούνται.

Ωφελούμενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, δηλαδή κατά την 1η – 11 – 2017. Οι ωφελούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα πρέπει να απασχολούνται την 31η – 10 – 2017, την προηγούμενη δηλαδή ημέρα της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης (η οποία είναι η 1η -11-2017), καθώς σκοπός του προγράμματος είναι η επιμήκυνση της απασχόλησης τους.

Προσοχή, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα, οι οποίοι πριν την 1η Νοεμβρίου 2016 είχαν συνεχόμενη 12μηνη απασχόληση στην ίδια ή και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), από σήμερα  μέχρι και τις 23 Μαρτίου.