Αρχική ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ: Αυτές είναι οι 4+1 αλλαγές που εξετάζει η Κυβέρνηση για το...

ΟΑΕΔ: Αυτές είναι οι 4+1 αλλαγές που εξετάζει η Κυβέρνηση για το επίδομα ανεργίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Φαίνεται ότι όλα αλλάζουν στον ΟΑΕΔ και στο επίδομα ανεργίας και την κατάρτιση των ανέργων καθώς η την έκθεση Πισσαρίδη, από το υπουργείο Εργασίας δρομολογεί μεγάλες αλλαγές, που σε συνδυασμό με τα χρήματα και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα δώσουν νέα ώθηση στην μεγάλη προσπάθεια της Κυβέρνησης για μείωση της ανεργίας στη χώρα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επιτροπή εισηγείται αλλαγές που προωθούν αφενός μεν την κατάρτιση των ανέργων, αφετέρου δε στοχεύουν στη σύνδεση της κατάρτισης με την επιδότηση, ώστε οι άνεργοι, παράλληλα με την απαραίτητη οικονομική στήριξη που θα πρέπει να έχουν, να αποκτούν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εφόδια ώστε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας προβλέπει ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα είναι σταθερό και συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή 399 ευρώ σήμερα και 407 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2022, αλλά με τις προηγούμενες αμοιβές του ανέργου.

Επομένως, το επίδομα ανεργίας θα οριστεί στο 55% του μέσου μηνιαίου μισθού του ανέργου στα προηγούμενα τρία έτη, με ανώτατο όριο επιδόματος τα 1.200 ευρώ (το επίπεδο του μέσου μηνιαίου μισθού των πλήρως απασχολουμένων τον Ιανουάριο του 2020, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του ΕΦΚΑ).

 

Η Διάρκεια του επιδόματος

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του επιδόματος, η επιτροπή εισηγείται αυτή να είναι όχι δώδεκα μήνες που ισχύει σήμερα αλλά έξι, και να πληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο άνεργος αναζητά ενεργά εργασία ή συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης. Αν ο άνεργος μετά τους έξι μήνες, παρά τις ενεργές προσπάθειες για εύρεση εργασίας, δεν έχει βρει δουλειά, θα λαμβάνει για διάστημα έως έξι μήνες ή έως ότου βρει δουλειά, αν αυτό συμβεί νωρίτερα, το επίδομα ανεργίας θα παραμείνει στο επίπεδο που είναι σήμερα, δηλ. στο 55% του κατώτατου μισθού.

 

Επομένως γίνεται αντιληπτό, ότι η βασική αλλαγή στο επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ είναι η διασύνδεση με τον μισθό, έτσι ώστε να χορηγείται ένα ποσό σε σχέση με τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα, κατά μοντέλο της «έκθεσης Πισσαρίδη», ενώ βεβαίως δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και η χρονική διάρκεια που θα λαμβάνουν οι άνεργοι το επίδομα.

Τα  5 βασικά σημεία

  1. Ανασχεδιασμός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, με απλοποίηση και συγχώνευση επιδομάτων και παροχών.
  2. Ανάπτυξη νέου πλαισίου υποχρεώσεων των ανέργων, με την ενεργό αναζήτηση εργασίας να αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα διατήρησης των προνομίων που απορρέουν από την ιδιότητα του ανέργου.
  3. Έμφαση στην αναβάθμιση των προσόντων και κατάργηση πιθανών αντικινήτρων.
  4. Διασύνδεση του ύψους του επιδόματος ανεργίας με τον μισθό, με ασφαλιστική δικλίδα τον καθορισμό ανώτατου και κατώτατου ορίου (που δεν θα είναι χαμηλότερο από αυτό που είναι σε ισχύ με τις ισχύουσες διατάξεις). Δηλαδή, 400 ευρώ και από 1.1.2022 διαμορφώνεται στα 407 ευρώ.
  5. Καθώς και εκσυγχρονισμό του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων.

Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να αποτελούν τη βάση του νομοσχεδίου για την κατάρτιση, που πρόκειται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Εργασίας, το αργότερο έως για αρχές Νοεμβρίου.