Αρχική Συμβασιούχοι Νέες θέσεις γιατρών στο Δήμο Καλαμαριάς

Νέες θέσεις γιατρών στο Δήμο Καλαμαριάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέες θέσεις γιατρών με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ανακοίνωσε η Δήμος Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο (2) ιατρούς Νευρολόγους, για την υλοποίηση της Πράξης «Διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών του συμβουλευτικού σταθμού άνοιας, του δημοτικού ιατρείου και των Κ.Α.Π.Η. προς ευάλωτες ομάδες του Δήμου Καλαμαριάς» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ».

Η απασχόληση των αναδόχων θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του προγράμματος στις 31/05/2023.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδια υπάλληλος: Μαυρομμάτη Δέσποινα – Τηλ:2313-314241, e-mail: [email protected]

Δείτε την προκήρυξη εδώ: dimos_kalamarias