Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Από σήμερα τα δικαιολογητικά για 473 μόνιμες προσλήψεις

Από σήμερα, Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 8:00 το πρωί, έχουν την δυνατότητα οι υποψήφιοι της προκήρυξης 2Κ/2022, που περιλαμβάνονται στον πίνακα υποψηφίων του ΑΣΕΠ, να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα και τις δεξιότητες που επικαλέστηκαν κατά την ηλεκτρονική τους αίτηση.

Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 473 θέσεων, μόνιμου προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι υποψήφιοι λοιπόν που περιλαμβάνονται στους πίνακες παρακάτω, πρέπει να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ έως και την Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 το μεσημέρι, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης.

Να σημειωθεί ότι όλα τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να γίνουν δεκτά κατά την υποβολή των δικαιολογητικών από το ΑΣΕΠ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν εντός της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής αυτών ή δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο υποψήφιος που φέρεται ως διοριστέος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται, κατά περίπτωση, από τη διαδικασία.

Σημειώνεται ακόμα ότι, η διαδικασία ελέγχου των παραβόλων της ανωτέρω προκήρυξης βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι έχουν καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τους πίνακες υποψηφίων

Πώς θα υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας

Όσοι υποψήφιοι  έχουν κληθεί από το ΑΣΕΠ να υποβάλλουν δικαιολογητικά βάσει του συνημμένου πίνακνα και η αίτησή τους είναι σε κατάσταση «Σε αναμονή δικαιολογητικών», πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Να εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ
  2. Να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
  3. Σε περίπτωση που κάποιο προσόν / κριτήριο / ιδιότητα δεν αντιστοιχεί σε κάποια από τις καρτέλες του Μητρώου, αυτό καταχωρίζεται στην καρτέλα «Άλλο».

Τα αρχεία των παραπάνω δικαιολογητικών επισυνάπτονται σε μορφή pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που διαθέτουν αρχεία μεγαλύτερα των 2MB, μπορούν να τα χωρίσουν σε μικρότερα αρχεία μεγέθους έως 2MB έκαστο και να τα επισυνάψουν στις αντίστοιχες εγγραφές. Σημειώνεται ότι σε κάθε εγγραφή μπορούν να επισυναφθούν έως και τρία αρχεία. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν περισσότερα αρχεία πρέπει να προσθέσουν πλέον της μίας εγγραφής και να τα επισυνάψουν.

Οι υποψήφιοι στην συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν την ηλεκτρονική αίτηση της εν λόγω προκήρυξης και να πατήσουν το κουμπί «Επεξεργασία». Στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί της «Επίκλησης», σε όσα πεδία είναι ενεργοποιημένο, να επιλέξουν από το Μητρώο τους τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα που έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική αίτηση Α΄ Σταδίου. Σημείωση: Κατά την επεξεργασία της αίτησης του Β΄ Σταδίου δεν είναι δυνατή η προσθήκη νέων προσόντων διαφορετικών από αυτά που επικαλέστηκαν οι υποψήφιοι ότι διαθέτουν με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους κατά το Α΄ στάδιο όπως ούτε και αφαίρεση μέρους αυτών. Δυνατή είναι μόνο η επισύναψη δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια και ιδιότητες που οι υποψήφιοι έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους κατά το Α΄ στάδιο.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να διορθώσουν στο Μητρώο τους εγγραφές ή/και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, τις οποίες έχουν ήδη επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση, πρέπει αφού ολοκληρώσουν τις αναγκαίες διορθώσεις, να τις επικαλεστούν εκ νέου στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Δικαιολογητικά τα οποία είναι συνημμένα μόνο σε εγγραφές στο Μητρώο, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται, εάν κατά το Β΄ Στάδιο δεν γίνει επίκλησή τους και στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Τέλος, οι υποψήφιοι υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας «Οριστικοποίηση» και η ένδειξη της κατάστασης «Υποβληθείσα» εμφανίζεται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβληθείσα», πρέπει εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη ή/και στα σχετικά με την προκήρυξη Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις, αφού επιλέξουν την αίτησή τους από τον Κατάλογο των ηλεκτρονικών τους αιτήσεων, να επιλέξουν «Εκ νέου Επεξεργασία».

Η κατάσταση της αίτησής τους αλλάζει «Σε αναμονή δικαιολογητικών», οπότε πρέπει να επιλέξουν «Επεξεργασία», να διορθώσουν / συμπληρώσουν την αίτησή τους και στο τέλος να επιλέξουν εκ νέου «Οριστικοποίηση» αυτής.

Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών.

Διαβάστε ακόμη:

Ευρωεκλογές 2024 – Αποτελέσματα ΥΠΕΣ: ΝΔ 27,5%, ΣΥΡΙΖΑ 14,58%, ΠΑΣΟΚ 13,75%

Ευρωεκλογές 2024 - Η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας...

«Στα αθλητικά πάμε..καλά»

Άρθρο των φοροτεχνικών Παναγιώτη Παντελή και Ηλία Χατζηγεωργίου Στα...

Τα “brainstorimg” Δούκα, οι τηλε-μεταγγραφές της Αττικής και ο γάμος της σεζόν

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

Η εισήγηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο

Με τη νέα του σύνθεση, αλλά με την ατζέντα που είχε ανακοινωθεί προ του ανασχηματισμού συνεδριάζει το υπουργικό Συνεδριάζει αυτή την ώρα το υπουργικό συμβούλιο...

Στις 10 το πρωί η συνεδρίαση του νέου υπουργικού

Ορκίστηκαν, εχθές παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, τα νέα μέλη της κυβέρνησης και σήμερα στις 10 το...

Ανασχηματισμός : Οι νέες προσθήκες στην κυβέρνηση – Ποιοι είναι οι τέσσερις νέοι υφυπουργοί

Για πρώτη φορά αναλαμβάνουν κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο, όπως προκύπτει από τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε οι : Γιώργος Μυλωνάκης ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ. Ιάσων Φωτήλας...

ΑΣΕΠ: Έρχεται νέα προκήρυξη για μόνιμους στη ΔΑΠΕΕΠ – Οι ειδικότητες

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 31 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου...