Αρχική Παιδεία Μεταπτυχιακό στο πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας με θέμα λογιστική και ελεγκτική

Μεταπτυχιακό στο πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας με θέμα λογιστική και ελεγκτική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

To Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική» «MSc in Accounting and Auditing».

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 13-01-2020 έως 13-02-2020 (με ενδεχόμενη παράταση των αιτήσεων αν κριθεί αναγκαίο)  καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω γραμματείες (Ο φάκελος θα περιέχει την ένδειξη: Για το ΜΠΣ «Λογιστική και Ελεγκτική»).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Πρόσθετες  πληροφορίες  παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mle.uowm.gr/