Αρχική Παιδεία Το ΑΠΘ συνεργάζεται με 41 Πανεπιστήμια της ΕΕ – Μεταπτυχιακό στα Δικαιώματα...

Το ΑΠΘ συνεργάζεται με 41 Πανεπιστήμια της ΕΕ – Μεταπτυχιακό στα Δικαιώματα του Ανθρώπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό (European Master’s in Human Rights and Democratisation-Ε.ΜΑ) διευθύνεται από το European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation – EIUC/Global Campus of Human Rights (GC). Το Global Campus of Human Rights αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο Πανεπιστημίων χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο βασίζεται στη συνεργασία ανάμεσα στο European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) –που είναι τόσο η κεντρική δομή του δικτύου όσο και ο οργανισμός “ομπρέλα”- και σε επτά Περιφερειακά Προγράμματα (Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Καύκασος, Αφρική, Ασία – Ειρηνικός, Λατινική Αμερική και Καραϊβική, Αραβικός κόσμος).

Δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης στα δικαιώματα του ανθρώπου, σε επίπεδο θεωρίας και πράξης, με σπουδές που διεξάγονται στη Βενετία και σε ένα –κατ’ επιλογήν– από τα 41 συμμετέχοντα Πανεπιστήμια (Δείτε εδώ τα Πανεπιστήμια) από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Α.Π.Θ. είναι, διά της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ., ένα από τα 15 ιδρυτικά Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997. Είναι ένα εντατικό ετήσιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, το οποίο εκπαιδεύει κάθε χρόνο περίπου 90 πτυχιούχους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει μια προσέγγιση στη μάθηση, η οποία είναι προσανατολισμένη στην πράξη και συνδυάζει νομικές, πολιτικές, ιστορικές, ανθρωπολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, με δραστηριότητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη σε βάθος μελέτη των ακόλουθων περιοχών: Θεσμοί, Μηχανισμοί και Προδιαγραφές για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου· Δικαιώματα του Ανθρώπου εντός Πλαισίου: Ιστορικές, Φιλοσοφικές, Θρησκευτικές και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις· Παγκοσμιοποίηση, Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου· Οικοδόμηση και Προστασία της Δημοκρατίας· Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ειρήνη και Ασφάλεια.

Διάρθρωση Προγράμματος

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα: κατά το πρώτο εξάμηνο (από Σεπτέμβριο έως Ιανουάριο) τα μαθήματα διεξάγονται στη Βενετία (Lido), ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο (από Φεβρουάριο έως Ιούλιο), οι φοιτητές μετακινούνται σε ένα από τα 41 συμμετέχοντα Πανεπιστήμια σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης –με την προϋπόθεση να βρίσκεται σε άλλη χώρα από τη δική τους– για να παρακολουθήσουν μαθήματα σε εξειδικευμένο τομέα της επιλογής τους και να αναλάβουν, υπό την εποπτεία ενός καθηγητή, έρευνα που οδηγεί στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής τους. Το διεπιστημονικό Πρόγραμμα E.MA περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, φροντιστήρια, συνεδρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ατομική έρευνα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων και της μεταπτυχιακής διατριβής οδηγεί στη λήψη του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Διπλώματος (επιπέδου Master) στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό, το οποίο απονέμεται από κοινού από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια που έχουν επικυρώσει τη σχετική Συμφωνία (Joint Degree Agreement).

Με τη λήψη του Διπλώματος αυτού δημιουργούνται για την πλειονότητα των αποφοίτων δυνατότητες εργασίας σε οργανισμούς (κυβερνητικούς ή μη-κυβερνητικούς, διεθνείς ή εθνικούς), καθώς και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τον εκδημοκρατισμό. Επίσης, οι πτυχιούχοι του Προγράμματος αξιοποιούνται σε αποστολές στο πεδίο ή στη χώρα τους, σε σχετικές θέσεις σε υπουργεία π.χ. Υπ. Εξωτερικών ή εθνικές Μ.Κ.Ο. Σε προηγούμενα χρόνια το EIUC έχει διευκολύνει την είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας στον τομέα που αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, μέσω επιτυχημένων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Το Ε.ΜΑ είναι ανοιχτό στους πολίτες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία της επιλογής είναι τα εξής: η ακαδημαϊκή ικανότητα και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η επαγγελματική/εθελοντική εμπειρία, τα κίνητρα και η γλωσσική επάρκεια.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο σε πεδίο σχετικό με τα δικαιώματα του ανθρώπου –όπως το δίκαιο, οι κοινωνικές και οι ανθρωπιστικές επιστήμες– που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 180 μονάδες ECTS. Η αποδεδειγμένη επάρκεια στην αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Αν και δεν προαπαιτείται, η ικανότητα κατανόησης διαλέξεων και ανάγνωσης ακαδημαϊκών κειμένων στη γαλλική γλώσσα, αποτελεί σαφές πλεονέκτημα για τη συμμετοχή σε αυτό. Χρήσιμη, επίσης, θεωρείται η πρακτική εμπειρία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διακυβερνητικούς, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν την τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία τους. Η τελική αποδοχή τους στο Ε.ΜΑ θα είναι δυνατή μόνο εφόσον προσκομίσουν έγγραφα που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, πριν από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους (έως τις 31 Αυγούστου 2020).

Όλοι οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίου που έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να προσκομίσουν, με την αποδοχή τους στο Πρόγραμμα, μια “δήλωση αξίας” (declaration of value) του πτυχίου τους. Οι υποψήφιοι εκτός Ε.Ε. υποχρεούνται, επιπλέον, να αποκτήσουν φοιτητική βίζα η οποία θα ισχύει για όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος 2020 – Σεπτέμβριος 2021).

Δίδακτρα και δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης

Για τη συμμετοχή στο ΕΜΑ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα δίδακτρα είναι 5.650€ και το ποσό για την προώθηση της αίτησης 50€ (το ποσό αυτό καταβάλλεται από όλους τους υποψήφιους πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους). Η αίτηση συμμετοχής γίνεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του European Master:

https://eiuc.org/education/regional-programmes/ema/how-to-apply.html

Τα δίδακτρα καλύπτουν τα ακόλουθα: το σύνολο των μαθημάτων του Ε.ΜΑ, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου εξαμήνου, το διδακτικό υλικό του πρώτου εξαμήνου, την ενισχυτική διδασκαλία, την πρόσβαση στην εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του EIUC, την ατομική πρόσβαση στο κλειστό πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) του Προγράμματος, τη χρήση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών και του χώρου ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο), καθώς και την επίσκεψη στο πεδίο (field trip) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Το EIUC δεν προσφέρει πλήρεις υποτροφίες. Μόνο ένας μικρός αριθμός φοιτητών μπορεί να επωφεληθεί από μία περιορισμένη οικονομική υποστήριξη με τη μορφή μερικής συμβολής που αφορά το κόστος διαβίωσης και/ή με ολική ή μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα (κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος χορηγήθηκαν επτά υποτροφίες). Εφόσον η συμμετοχή κάποιου υποψηφίου στο Πρόγραμμα του Ε.ΜΑ εξαρτάται από την παροχή οικονομικής υποστήριξης, αυτό θα πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια στη φόρμα αίτησης οικονομικής βοήθειας.

Οι φοιτητές έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα διαβίωσης και διαμονής τους, πριν από την άφιξή τους στη Βενετία (υπολογίζονται σε τουλάχιστον 850 ευρώ το μήνα). Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για τη στέγασή τους, τόσο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου στη Βενετία (όπου το Γραφείο Ε.ΜΑ παρέχει συμβουλές και προτάσεις σχετικά με τα καταλύματα), όσο και κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου σε ένα από τα 41 συμμετέχοντα Πανεπιστήμια.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση online μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά και να την υποβάλουν μέσω της έτοιμης φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του E.MA.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, σε συνεχή βάση, σε δύο κύκλους:

Προθεσμία πρώτου κύκλου: 3 Φεβρουαρίου 2020

Προθεσμία δεύτερου κύκλου: 30 Μαρτίου 2020

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 12 Μαΐου 2020

Λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης καθώς και πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

https://eiuc.org/education/regional-programmes/ema/about.html

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Ε.ΜΑ (ema.secretariat@eiuc.org) ή/και με οποιοδήποτε από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια.