Αρχική Παιδεία Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Μικροηλεκτρονική

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Μικροηλεκτρονική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Μικροηλεκτρονική, το οποίο λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-99 με συνεργασία των Τμημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων καθώς και πτυχιούχοι Συγγενών Τμημάτων των AΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις  του άρθρου 5 παραγρ. 12γ και 13 του Ν. 2916/2001.

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, τηλ. 210 7275181), στην οποία και θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11 π.μ. ως 1μ.μ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά το διάστημα από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (1) Αίτηση (έντυπη, διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ), (2) Τίτλοι σπουδών, (3) Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ (όπου απαιτείται), (4) Αναλυτική βαθμολογία,  (5) Βιογραφικό σημείωμα, (6) Δύο συστατικές επιστολές,     (7) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, (8) Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, (9) Δύο φωτογραφίες.

Ενδεχόμενη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2017. Τυχόν συνεντεύξεις των υποψηφίων θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου και τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2017. Τα μαθήματα θα αρχίσουν την 1η Οκτωβρίου 2017.