ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» που απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προσφέρει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα της Δημόσιας Ελεγκτικής απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους στον στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα μοναδικό τίτλο στην Ελλάδα με ουσιαστικό περιεχόμενο.  Επίσης απευθύνεται και σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύουν να απασχοληθούν σε φορέα του δημοσίου ή , γενικότερα, να συνεργαστούν με το δημόσιο.

Είναι προϊόν της συνεργασίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μίας καινοτόμου σύμπραξης, στην οποία οι καθηγητές του ΕΚΠΑ προσφέρουν τις θεωρητικές γνώσεις τους και οι διδάσκοντες από το ΣΟΕΛ προσθέτουν την πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πρόγραμμα σπουδών με εφαρμοσμένο προσανατολισμό, που στηρίζεται σε στέρεα θεωρητική βάση. Στους ήδη απασχολούμενους σε φορείς του δημοσίου, το πρόγραμμα προσφέρει, στα πλαίσια της απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου, την μοναδική ευκαιρία της εξοικείωσης, κατανόησης και γνώσης εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου Τομέα (Δ.Λ.Π.Δ.Τ. (IPSAS)) και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, η χρήση των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει στο ελληνικό Δημόσιο. Άρα ο κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Δημόσια Ελεγκτική αποκτά ένα αποκλειστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους συναδέλφους του.

Οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιδιώκουν να συνδεθούν επαγγελματικά με φορείς του δημοσίου σε μόνιμη ή περιστασιακή βάση, επίσης αποκτούν ένα ειδικό προσόν, ως κάτοχοι του συγκεκριμένου τίτλου, σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ιδιαίτερα φιλικό για τους εργαζόμενους. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα, part time, τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Παρασκευή, απογευματινές ώρες και Σάββατο πρωί. Ορισμένα μαθήματα, που δεν υπερβαίνουν το 35% του εκπαιδευτικού προγράμματος, προσφέρονται εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Επομένως εργαζόμενοι σε θέσεις ευθύνης με απαιτητικά ωράρια και εργαζόμενοι εκτός Αθηνών, μπορούν άνετα να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα.

Οι δυνατότητες απασχόλησης περιλαμβάνουν Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, Επιχειρήσεις Δημοσίου, Πανεπιστήμια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ημικρατικούς Οργανισμούς, μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς κ.α. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 7400€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε αίτηση: www.mscfinance-uoa.gr