Αρχική Οικονομία Μείωση φόρου 50% για όσους μεταφέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους έδρα

Μείωση φόρου 50% για όσους μεταφέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους έδρα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μείωση 50% στο φόρο για 7 χρόνια θα έχουν όσα φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα  σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Περιστολή του λαθρεμπορίου –Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων» που κατέθεσε χθες το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία, καθώς και από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων πού μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τούς στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις, τα φορολογικά προνόμια (απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% τον εισοδήματος υπό τις οριζόμενες επιφυλάξεις, μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας καθώς και η διάρκεια της ρύθμισης, η ισχύς της οποίας εκκινεί από την 1″ Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Με τη σχετική ρύθμιση συμπληρώνεται το πλαίσιο προσέλκυσης αλλοδαπών φυσικών προσώπων προκειμένου για τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα. Όπως μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η διάταξη αναμένεται να λειτουργήσει συνδυαστικά και με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για την οριστική έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2021, ως μοχλός προσέλκυσης φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη Χώρα μας.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε μειωμένη φορολόγηση, για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτά στην ημεδαπή εφόσον σωρευτικά:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,

β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα,

γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα

και δ) δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα περιλαμβάνονται και τα γραφεία του α.ν.89/1967, στα οποία μπορούν να απασχολούνται τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας προκειμένου για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Επίσης, προστίθεται στο άρθρο 33 του ΚΦΕ νέα περίπτωση προκειμένου να μην προσδιορίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη κατοικίας και επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης για τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του σχετικού άρθρου.

Πηγη