Αρχική Εποχικοί Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων
  • 3 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 09/11/2020-13/11/2020.

Επικοινωνία:

26610 48310

Δείτε την προκήρυξη εδώ.