Αρχική Δήμοι Λάρισα: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας Local Government του Δήμου Λαρισαίων»

Λάρισα: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας Local Government του Δήμου Λαρισαίων»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διευρύνει τις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες, ο Δήμος Λαρισαίων το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την διευκόλυνση και εξυπηρέτησή τους. Σύντομα για μια σειρά νέων υπηρεσιών, οι πολίτες θα μπορούν να αιτούνται και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα.

Όπως τονίζει ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ψηφιακών Πολιτικών – “έξυπνης πόλης” Κωνσταντίνος Διαμάντος, οι νέες υπηρεσίες θα εντάσσονται, σταδιακά, πέραν των ήδη παρεχόμενων, τόσο στην ψηφιακή πύλη gov.gr, όσο και στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου μας  Local Government http://bit.ly/ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, όπου οι πολίτες μπορούν να εισέρχονται για να τις χρησιμοποιήσουν, υλοποιούνται δε, με την συνεργασία των αρμοδίων τμημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Αναλυτικότερα οι  νέες εφαρμογές  ανά υπηρεσία είναι οι κατωτέρω:

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης:

 • Αίτηση μεταδημότευσης
 • Αίτηση για αλλαγή κατοικίας
 • Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών
 • Αίτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση
 • Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Τμήμα Ταμείου:

 • Εξόφληση ενταλμάτων πληρωμής από απόσταση
 • Αίτηση για βεβαίωση περί μη οφειλής
 • Αίτηση για ρύθμισης οφειλής

Δημοτική Αστυνομία

 • Αίτηση χορήγησης κάρτας μόνιμου κατοίκου
 • Ένσταση για παραβάσεις–κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας–Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

Τμήμα Εσόδων Αιτήσεις Εσόδων

Εξυπηρετούνται άμεσα με αποστολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο e-mail : esoda@larissa-dimos.gr

Στην ηλεκτρονική σελίδα του δήμου οι πολίτες θα βρουν τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν:

Αιτήσεις για έκδοση βεβαιώσεων:

 • Περί μη οφειλής Τ.Α.Π
 • ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
 • Τετραγωνικών για ηλεκτροδότηση
 • Αιτήσεις για έκδοση βεβαιώσεων  απαλλαγών- Μειώσεων Δημοτικών Τελών Άποροι, Άτομα με  ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω  Πολύτεκνοι Τρίτεκνοι  Μονογονεϊκές οικογένειες, Μακροχρόνια άνεργοι

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου

Χορήγηση Ληξιαρχικών Πράξεων και πιστοποιητικών Δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

για πράξεις που εκδίδονται άμεσα

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
 • Πιστοποιητικό ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης